Najnowsze wieści


Wniosek KRIR o aktualizację minimalnych cen skupu i uruchomienie interwencji

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 stycznia 2024 r., dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie podjęcia działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych, resort rolnictwa poinformował 1 lutego 2024 r., co następuje. „W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi urealnienie (podwyższenie) poziomów […]


Informacja o konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Ursus S.A

Poniżej do zapoznania się  informacja o konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Ursus S.A   Informacja – konkus ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa URSUS


PDO – LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. W wyniku analizy doświadczeń w prowadzonych ramach PDO powstała lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2024 r.. […]


Protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego 

  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zamieszcza protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu. Protokół z przeprowadzonego postępowania


O modyfikacji środków tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą

W dniu 22 stycznia 2024 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się spotkanie z członkami Prezydium Copa-Cogeca oraz Sekretarzem Generalnym Copa-Cogeca w sprawie ustalenia stanowiska odnośnie modyfikacji środków tymczasowej liberalizacji handlu (ATM) z Ukrainą. W spotkaniu wzięli udział Minister Rolnictwa RP Czesław Siekierski wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również Prezes […]