Aktualności


Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku

Przedstawiamy listę odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku – LOZ 2023 – nowe Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie warmińsko-mazurskim do roku 2022 włącznie. Odmiany umieszczone na „Liście odmian zalecanych do […]


Wyjazd na zimowisko w dniu 28.01.2023 r.

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że dzieci wyjeżdżają na zimowisko do miejscowości Kościelisko w dniu 28.01.2023 r. , zaś powrót 03.02.2023 roku OŚRODEK Rewita Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 103, 34-511 Kościelisko https://www.rewita.pl/obiekty/zakopane-koscielisko/ Wyjazd w dniu 28.01.2023 roku o godzinie: 7:30 kontrola autokaru Mrągowo 08:30 Mrągowo – Mc Donaldʼs, ul. Olsztyńska 21 09:30 Olsztyn, Tomaszkowo – […]


KRIR – potrzebna pilna interwencja na rynku zbóż i nawozów

W dniu 17 stycznia 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie pilnych działań mających na celu stabilizację sytuacji na rynku zbóż, rzepaku oraz energii. Aktualnie notowany jest spadek cen zbóż oraz rzepaku, a rolnicy mają problem z ich sprzedażą. Zakłady przetwórcze zaopatrzyły się w […]


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na stanowisko KRIR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało nana uchwałę nr 10/2022 KRIR z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji w rolnictwie. Poniżej do pobrania treść stanowiska i odpowiedź. odp stanowisko stanowisko


Nowelizacja ustawy o KRUS

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 10 stycznia 2023 r. do Posłów, Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszając sprzeciw przeciwko zmianie wprowadzonej w projekcie ustawy polegającej na tym, że emerytury rolnicze będą wynosić tylko 90% najniższych emerytur z ZUS. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest procedowany w Sejmie […]


Komunikat posła do PE Krzysztofa Jurgiela z Komisji AGRI, 09.01.2023

Komunikat prasowy nr 75 z dnia 9 stycznia 2023 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Tematy główne: Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do przekształcenia sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych w sieć danych dotyczących zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych Wymiana poglądów z Komisją na temat ukraińskiej produkcji rolnej i wywozu […]


Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych

      „Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych” Paweł Nicia*, Paweł Zadrożny*, Tomasz Wojewodzic** Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie *Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki **Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej   Opracowano w ramach projektu: Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy […]


W sprawie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd KRIR wysapił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwolnienia rolników z opłat za kontrole Inspekcji Weterynaryjnej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie […]


Wniosek o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy na bioetanol

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 9 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników w celu zagospodarowania tego ziarna przez PKN Orlen do produkcji bioetanolu. W przekazanym Stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zagospodarowania ziarna kukurydzy do produkcji bioetanolu czytamy: Import kukurydzy z […]


Wniosek Zarządu KRIR o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 10 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie cena spada poniżej ceny minimalnej. […]