Aktualności


29.01.2024 r. – 04.02.24 r. zimowisko w Zakopanem

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza dzieci i młodzież szkolną na zimowisko do Zakopanego (góry) w terminie 29.01.2024 r. – 04.02.24 r. Warunki, które należy spełnić: – dzieci i młodzież do 16 roku życia ( 2008 r.) – jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i […]


„ROLNICZKI MOTOREM INNOWACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE”

KONKURS KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH I RADY DS. KOBIET I RODZIN Z OBSZARÓW WIEJSKICH PRZY KRIR WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIMI IZBAMI ROLNICZYMI „ROLNICZKI MOTOREM INNOWACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE” Zapraszamy do udziału w IV edycji KONKURSU pn. ,,Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”. Inicjatorem Konkursu jest Rada ds. Kobiet i Rodzin z obszarów […]


Aktualizacja danych w aplikacji IRZplus

Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 stycznia 2024 r. należy uzupełnić w aplikacji IRZplus w przypadku gatunku bydło, owce i kozy – „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i […]


Ogłoszenie o pracę – OT biura W-MIR w Elblągu

NABÓR 2/2023 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn,   ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (1 etat) w Oddziale Terenowym Biura W-MIR w Elblągu,  ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg   Zakres obowiązków: obsługa działalności Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: braniewskiego, elbląskiego i ostródzkiego obsługa informacyjna i szkoleniowa członków Izby […]


Ministerstwo odpowiada na pismo w sprawie odszkodowań za szkody spowodowane przez wilki

W załączeniu pismo KRIR/JM/795/2023 z dnia 14.07.2023 w sprawie odszkodowań za szkody powodowane przez wilki oraz odpowiedź MKiŚ na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych: Pismo KRIR- 795 wilki Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska – odp 795


MRiRW w sprawie zwolnień środowiskowych dla rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych

W związku z realizacją wniosku Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego dotyczącym wyłączenia rzeźni rolniczych z obowiązków wynikających z procedury wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 10 listopada 2023 r., przekazuje co następuje: Obecnie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie są prowadzone prace legislacyjne ani koncepcyjne […]


Wniosek o zwiększenie limitu w ramach RHD

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obowiązku zgłaszania dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 08 listopada 2023 r., informuje co następuje: W odpowiedzi na pismo znak KRIR/JM/1136/2023 z dnia 26.10.2023 r w sprawie zapytania dotyczącego konieczności zgłoszenia dodatkowej siedziby […]


Zgłoszenia dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obowiązku zgłaszania dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 08 listopada 2023 r., informuje co następuje: W odpowiedzi na pismo znak KRIR/JM/1136/2023 z dnia 26.10.2023 r w sprawie zapytania dotyczącego konieczności zgłoszenia dodatkowej siedziby […]


Wystąpienie o rozszerzenie beneficjentów dodatku dla sołtysów

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 26 października 2023 r. w sprawie możliwości zmiany przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa1, tak aby do świadczenia uprawnione były również osoby, które pełniły funkcję sołtysa przed 1990 r., resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienia. Zgodnie z art. […]


Inwestycje chroniące wody przed azotanami – nabór trwa

Do 24 listopada 2023 r. można się ubiegać o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a limit na rolnika i gospodarstwo wynosi 150 tys. zł. Nabór prowadzą oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR, rozpoczął się […]