Aktualności


Umocowanie spółek wodnych w Prawie wodnym

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR VI kadencji, które odbyło się 24 marca 2021 r. zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o nowelizację ustawy – Prawo wodne w zakresie działalności spółek wodnych. KRIR oczekuje wprowadzenia zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących pobierania i rozliczania przez samorząd lokalny […]


Należy umożliwić większą dostępność do programów wsparcia na retencję

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR VI kadencji, które odbyło się 24 marca 2021 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o złagodzenie wymogów do programów wsparcia mających na celu zwiększenie retencji wody w Polsce. W Polsce brakuje prostych instrumentów finansowych, które wspierałyby […]


Nie będzie płatności przejściowych w latach 2021-2022 w ramach działania ONW

W związku z wnioskiem zgłoszonym na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. – o ustalenie czy rzeczywiście brak jest płatności przejściowych w latach 2021-2022 w ramach działania ONW przedstawiamy następującą informację: Zarząd Krajowej Rady wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 16 marca 2021 r. zwracając się o wyjaśnienie dlaczego podjęto […]


Wniosek KRIR w sprawie emerytur

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., wystąpił 13 kwietnia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w systemie emerytur rolniczych. Jednym z najpilniejszych problemów jest kwestia świadczeń zbiegowych i łączenia okresów składkowych w ZUS […]


W sprawie uruchomienia kredytów preferencyjnych

13 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających uzyskanie kredytów przez producentów rolnych, np. z zabezpieczeniem przyznanych płatności bezpośrednich, na zasadzie rozwiązania stosowanego od lutego 2016 r. W tym czasie została uruchomiona linia kredytowa dla producentów rolnych, którzy oczekiwali na wypłatę płatności […]


Rolnicy mogą być karani przez różne podmioty za tą samą nieprawidłowość

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 15 stycznia 2021 r., o wyjaśnienie przyczyn oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania praktyki polegającej na kilkukrotnym karaniu rolnika za „tę samą”, stwierdzoną nieprawidłowość przez różne podmioty Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziło, że w sytuacji gdy ARiMR jako agencja płatnicza uzyska informacje o nieprawidłowościach wykrytych przez inny […]


Ujednolicenie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. wystąpił 13 kwietnia 2021 r. o ujednolicenie wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem […]


KRIR w sprawie uznania zająca jako gatunku wyrządzającego szkody w uprawach.

Realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w dniu 24. marca 2021 r. KRIR zwróciła się do  Ministra Środowiska i Klimatu z wnioskiem o uznanie zająca jako gatunku wyrządzającego szkody w uprawach warzywnych i owocowych, polegających ustawowemu procesowi odszkodowawczemu. KRIR – Pismo w sprawie uznania zająca za gatunek wyrządzający szkody


W-MIR zwraca uwagę na wzrost liczebności populacji wilka w Polsce.

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności zmiany prawa  polegającej na dopuszczeniu działań umożliwiających zmniejszenie liczebności populacji wilka – WMIR 1177_03_2021-IRK , Krajowa Rada Izb Rolniczych z uwagi na dużą ekspensywność wilków oraz niekontrolowany i duży przyrost populacji, w stosunku do pojemności siedliskowej wystąpiła z pismem do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań – KRIR_MJ_317_21.


Opłata cukrowa a RHD – wniosek o interpretację

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 12 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydania jednoznacznej interpretacji stosowania opłaty cukrowej w rolniczym handlu detalicznym (RHD). Zgodnie z zapisami  art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym […]