Aktualności


Wystartowała nowa edycja Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia […]


Apel do Komisji Europejskiej w sprawie rolnictwa zrównoważonego

19 maja 2022 r. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przesłało do Komisarza UE ds. Rolnictwa apel, poparty przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w sprawie wzmocnienia potencjału rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej żywności poprzez stworzenie Planu Działania dla rolnictwa zrównoważonego. W Apelu poruszono również bardzo ważną kwestię – aby w pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów i […]


Webinarium pt. „Rola ogrodu w gospodarstwie edukacyjnym”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 24 maja 2022 roku webinarium pt. „Rola ogrodu w gospodarstwie edukacyjnym”. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców wsi, prowadzących lub planujących prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego, a także liderów wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich. Harmonogram szkolenia  w załączeniu. HARMONOGRAM Udział w zajęciach dydaktycznych jest bezpłatny. Rejestracja […]


Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza interweniuje w interesie rolników!

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza działając w imieniu członków samorządu rolniczego, zajmujących się produkcją mleka, zaniepokojonych propozycją projektu umowy kontraktacyjnej na dostawy mleka, wystosowała pismo w sprawie od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poniżej do pobrania odpowiedź otrzymana z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Odpowiedź ws. DPK.071.3.2022.AŁ  


Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne płatności w ramach PROW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego). Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia […]


Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych

10 maja 2022 r. w Spale, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z Prezesem Wiktorem Szmulewiczem na czele zorganizował Kongres Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Patronat medialny objęła Telewizji Polskiej […]


Zmiany w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2022 r. do Dyrektora Generalnego DG AGRI W. Burtschera, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do uwag Komisji Europejskiej w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przedstawiając co następuje: Polska dziękuje za analizę oraz spostrzeżenia dotyczące polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej […]


MRiRW w sprawie zwiększenia kwoty wsparcia na „Modernizację”

W odpowiedzi na wniosek z XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w sprawie zwiększenia kwoty wsparcia w obszarze D instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 do 400 tys. zł, w tym także dla inwestycji już zrealizowanych, oraz ogłoszenia naboru ciągłego w tym instrumencie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi z dnia […]


Kolonie nad morzem – Jarosławiec

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach: – 10.08.- 18.08.2022 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec, – 19.08-27.08.2022 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska […]


Uwagi do projektu umowy kontraktacyjnej na dostawy mleka

Zarządy Podlaskiej i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, działając w imieniu członków samorządu rolniczego zajmujących się produkcją mleka, przekazały do SM Mlekpol uwagi do projektu umowy kontraktacyjnej na dostawy mleka. Ponadto wystąpiono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o sprawdzenie zgodności przedmiotowej umowy z  ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu […]