Aktualności


XII Walne Zgromadzenie W-MIR

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje XII Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej VI kadencji, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku w Rynie.  Proponowany jest następujący porządek obrad: Otwarcie obrad. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne). Wybór sekretarza […]


Wniosek o uproszczenia przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów do budowy silosów zbożowych. W związku z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć z […]


Należy zmienić status ochrony wilka – wniosek Zarządu KRIR

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka pozwalając na uproszczenie procedur odstrzału co pozwoli na realny wpływ na regulację jego populacji. Do biur wojewódzkich izb rolniczych systematycznie napływają informacje od rolników w sprawie wzrostu liczebności […]


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW‼️

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie w okresie wakacji letnich w 2023 roku zaprasza dzieci rolników, urodzone pomiędzy rokiem 2008 a 2016 na bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne! Rolniku, jeżeli Twoje dziecko: – cierpi na choroby układu oddechowego, – zdiagnozowano u niego wady postawy lub choroby układu ruchu, to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji […]


Uproszczenie instrukcji przechowywania nawozów azotowych na wniosek KRIR

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 kwietnia 2023 r. do Prezesa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, która w sposób skrócony przedstawi wymagania dotyczące przechowywania nawozów saletrzanych, dostosowane do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych rolników, w tym o dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz, na paletach, pod […]


Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie, tak jak miało to miejsce dotychczas, będą mogli ubiegać […]


Kolonie letnie z dofinansowaniem z KRUS

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach: – 25.06.2023 do 03.07.2023 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec, – 14.08.2023 do 22.08.2023 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza […]


„II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia.” Mamy to!

Bardzo miło nam poinformować, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zrealizuje w tym roku operację pn.: „II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia.”  Partnerami dodatkowymi operacji są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+. Celem operacji jest udział uczestników […]


MRiRW w sprawie importu płodów rolnych z Ukrainy

W odpowiedzi na pisma KRIR >>> odnośnie zaangażowania KRIR na rzecz wsparcia polskich producentów rolnych na forum Unii Europejskiej poprzez prezentowanie stanowisk q kwestiach dotyczących ochrony krajowego rynku wobec importu płodów rolnych z Ukrainy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 20 kwietnia 2023 r., przekazało następujące informacje: Ułatwienia w dostępie towarów rolnych do rynku unijnego wprowadzone przez Komisję Europejską w połowie 2022 […]


Propozycje rozwiązań na rynkach rolnych

21 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Zarządu KRIR oraz Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w sprawie propozycji rozwiązań kryzysu zbożowego oraz pozostałych artykułów rolno-spożywczych. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych w pełni popierając protesty rolników, mając na  względzie rozwiązanie kryzysu zbożowego oraz kryzysu na pozostałych rynkach artykułów rolno-spożywczych w Polsce w celu zabezpieczenia dochodów […]