Aktualności


Ministerstwo Infrastruktury w sprawie szkód powodowanych przez bobry

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta >>>, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 8 września 2021 r. infromuje, co następuje: Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia […]


Ministerstwo Infrastruktury w sprawie szkód powodowanych przez bobry

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta >>>, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 8 września 2021 r. infromuje, co następuje: Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia […]


Wyjazd rolników na Wystawę Rolniczą AGRO SHOW do Bednar

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza organizuje wyjazd rolników na Wystawę Rolniczą AGRO SHOW do Bednar k. Poznania w dniach 24-25.09.2021 r. Trasa przejazdu: Gołdap – Olecko – Giżycko – Mrągowo – Olsztyn – Bednary. Koszt wyjazdu: ok 300-350 zł (koszt uzależniony od liczby uczestników wyjazdu – może ulec zmianie). Szczegóły oraz zgłoszenia w Oddziale Terenowym Biura Warmińsko-Mazurskiej […]


Odpowiedź MRiRW w sprawie zmiany rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Poniżej odpowiedź MRiRW w sprawie wniosku zgłoszonego przez Podkarpacką Izbę Rolniczą (pismo z dnia 06.07.2021 r., znak: PIR/1644/2021/AW) w sprawie zmiany rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. MRiRW – odp. do KRIR – PIR – zmiana rozp. 605-2021


Pismo Europosłów o wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W załączeniu pismo posłów do Parlamentu Europejskiego: Krzysztofa Jurgiela oraz Zbigniewa Kuźmiuka, skierowane do komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, z prośbą o wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Letter to Commissioner Kyriakides and Wojciechowski


Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie redukcji populacji ptaków w związku z ptasią grypą.

Poniżej do pobrania odpowiedź resortu na wnioski dotyczące redukcji populacji ptaków, w związku z prawdopodobieństwem przenoszenia wirusa ptasiej grypy oraz zwiększenia odstrzału redukcyjnego dzików. DOS.dws.073.4.2021. na KRIR_MJ_655_21  


Ministerstwo pisze w sprawie cen nawozów.

Poniżej odpowiedź Pani Niny Dobrzyńskiej Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej, przysłany pismem znak DIR/1005/2021 z dnia 14.06.2021 r., o wyjaśnienie wzrostu cen nawozów mineralnych w 2021 roku (pismo KRIR/MR/678/2021) oraz na wystąpienie Zarządu KRIR na wniosek Izby Rolniczej […]


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie szkód w uprawach rolnych

20 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystosowało odpowiedź na wniosek KRIR z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie redukcji dzikiego ptactwa wyrządzającego szkody w uprawach rolnych oraz zwiększenia odstrzału sanitarnego dzików. Gatunki ptaków występujące w Polsce są chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt […]


Odpowiedź MRiRW na wniosek w sprawie umożliwienia stosowania dikwatu

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Izby Rolniczej w Opolu, o przywrócenie możliwości stosowania dikwatu w plantacjach nasiennych, wyjaśniające dlaczego nie można przywrócić pozwolenia na powszechne stosowanie dikwatu, jednak istnieje możliwość zgody na jednorazowe zastosowanie go w sytuacjach nadzwyczajnych.


Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na pismo KRIR w sprawie przepisów prawnych umożliwiających wykorzystanie ziemi pozyskanej z budów na rekultywacje i wyrównanie posiadanych przez rolników gruntów rolnych