Aktualności


Plan nawożenia azotem i stawki opłat za naruszenia Programu azotanowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 listopada 2021 r., udzieliło odpowiedzi na pismo KRIR >>> w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz programu azotanowego w zakresie planu nawożenia azotem oraz stawek opłat za naruszenia, informując, co następuje: Zgodnie z art. 102. ustawy z dnia 20 lipca 2017 […]


MRiRW prowadzi prace nad wymaganiami dotyczącymi wykształcenia rolniczego

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących „Młodych rolników” – wprowadzenie jednolitych wymagań dotyczących uzyskania wykształcenia rolniczego, przez takie instytucje jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 25 listopada 2021 r. infromuje, co następuje: „w MRiRW […]


Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie dróg transportu rolniczego

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> w sprawie wyodrębnienia prawnego dróg transportu rolniczego, Ministerstwo Infrastruktury przy piśmie z dnia 17 listopada 2021 r., poinformowało co następuje: „Minister Infrastruktury, działając na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. […]


W 2022 r. nie zabraknie pieniędzy na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich

W odpowiedzi na opinię Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka informuje, że w wyniku działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniono w bieżącym roku (2021) […]


X Posiedzenie KRIR oraz spotkanie Prezesów IR z Ministrem Rolnictwa

24 listopada 2021 r. w Parzniewie odbyło się X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gościem spotkania była Pani Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny KOWR. W trakcie obrad członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące wskazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi najistotniejszych bieżących problemów w rolnictwie. Krajowa Rada Izb Rolniczych analizując aktualną sytuacje w rolnictwie, wskazała następujące […]


Tylko 100 sztuk drobiu rzeźnego w ramach RHD

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR 28 października 2021 r. na wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. o wprowadzenie jasnej interpretacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego lub uzgodnienie z Ministrem Finansów stosownej zmiany przepisów o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard […]


Wniosek KRIR o interwencję w sprawie zaniżonych cen skrobi – MRiRW wyjaśnia

W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady izb Rolniczych z 28 października 2021 r. w sprawie niskich cen proponowanych rolnikom przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną Sekretarz Stany w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi Ryszard Bartosik  poinformował, że w bieżącym sezonie ceny otrzymywane za ziemniaki skrobiowe są zbliżone do poziomu cen w sezonie 2020/2021, tj. ok. 0,30 zł/kg, jednak […]


MRiRW w sprawie wydłużenia terminu stosowania nawzów naturalnych

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 27 października 2021 r. dotyczący wydłużenia do 30 listopada terminu stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, co następuje: Aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 […]


II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line. Link do testu Regulamin konkursu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Europejska Akademia Kobiet Wiejskich – zapraszamy do udziału

Jesteś lokalną liderką? Działasz w KGW? To dla Ciebie jest Europejska Akademia Kobiet Wiejskich! Zapraszamy! Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z EUROPE DIRECT Olsztyn serdecznie zaprasza przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w konferencji pn. Europejska Akademia Kobiet Wiejskich, która odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2021 r. w Starych Jabłonkach (Hotel Anders). Integralną częścią […]