WYBORY 2019

 

W związku  z licznymi pytaniami napływającymi z Urzędów Gmin w sprawie wykonania spisu osób uprawnionych informujemy, że na stronie  http://www.krir.pl/2014-01-03-03-23-24/wybory-do-izb-rolniczych znajdą Państwo szereg informacji dotyczących wykonywania spisu osób uprawnionych do głosowania.

Zapraszamy do korzystania.

Wybory 2019

Zmiany w formularzu „lista osób popierających kandydata”. Ważne!

Szanowni kandydaci na członków rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej!

W dniu 21 maja 2019 roku, o godzinie 15.29, do biura izby w Olsztynie, wpłynęła informacja z Krajowej Rady Izb Rolniczych o konieczności wprowadzenia zmian w formularzu „lista osób popierających kandydata”. Zmiana polega na konieczności dopisania serii i numeru dowodu osobistego przy nazwiskach osób popierających kandydata.

Poniżej pełna treść informacji z KRIR:

„Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o izbach rolniczych, do zgłoszenia kandydata dołącza się listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis. 

W załącznikach nr 10 i 10a do uchwały nr 1/2019, wskazano, że na listach poparcia należy umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz podpis. 

Ponieważ zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 27 ust. 4 pkt 2), na listach poparcia należy umieścić także serię i numer dowodu osobistego, to takie dane powinny być umieszczane na listach poparcia. Należy zatem dodać numer i serię dowodu osobistego w kolumnie obok daty urodzenia, jako doprecyzowującą zmianę we wzorze załączników.

Z poważaniem,

Radca Prawny KRIR”

Lista poparcia Wzór obowiązujący-Lista poparcia – osoba fizyczna

Lista poparcia- osoba prawna- Lista poparcia -osoba prawna

Ważne!

w dniu 23.05.2019 r. Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Uchwała KW z dnia 23.05.2019 r

Ponadto Komisja Wojewódzka otrzymała od Zarządu W-MIR sporządzony wykaz okręgów wyborczych

Wykaz okręgów przekazany komisji wojewódzkiej

Ważne! Zgłoszenie na członka komisji okręgowej

Informujemy Państwa,  że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie trybu i terminu powołania komisji okręgowych.

Komisja wojewódzka powoła  najpóźniej w dniu 10 czerwca komisje okręgowe spośród członków Warmińsku-Mazurskiej Izby Rolniczej, w składzie 5 osobowym

Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

  • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
  • nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać członkiem Komisji Okręgowej powinien zgłosić swoją kandydaturę wraz z  oryginalnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na członkostwo w Komisji Okręgowej do biura Izby: ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, najpóźniej do godz. 15.00  dn.  22 maja 2019  r., lub  do biur terenowych W-MIR w Bartoszycach, Elblągu, Giżycku, Nowym Mieście Lubawskim, Szczytnie, Olecku.

Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami

Zgłoszenie i  Zgoda kandydata na członka komisji okręgowej

Uchwały wyborcze: Uchwała KRIR 1_2019 ws trybu przeprowadzania wyborów

        Uchwała KRIR 2_2019 terminarz wyborczy

Informujemy, że w dniu 29.03.2019 r. Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powołało Komisję Wojewódzką, w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej

Uchwała w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej

ZGŁOSZENIA DO KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

Informujemy Państwa, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.) Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej planuje na najbliższym posiedzeniu powołać Komisję Wojewódzką zajmującą się wyborami do walnego zgromadzenia izby rolniczej. Komisja będzie liczyła 11 osób.

W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać członkiem Komisji Wojewódzkiej powinien zgłosić swoją kandydaturę wraz z  oryginalnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na członkostwo w Komisji Wojewódzkiej do biura Izby: ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, najpóźniej do godz. 15.00  dn.  20 marca 2019  r.

Kandydaci na członka Komisji Wojewódzkiej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

  • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
  • nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ