powiat działdowski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim–  Pan Barłomiej Lewalski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie działdowskim– Pan Marcin Sarnowski

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Działdowo Pan Jerzy Brzozowski
Działdowo Pan Karol Bojarowski
Działdowo Pan Łukasz Pergoł
Iłowo-Osada Pan Bogusław Sarbiewski
Iłowo-Osada Pan Zdzisław Chechłowski
Lidzbark Welski Pan Marcin Sarnowski
Płośnica Pan Piotr Trąmpczyński
Płośnica Pani Barbara Kramkowska
Rybno Pan Tomasz Bielecki
Rybno Pan Bartłomiej Lewalski

 

4 października 2021 r. w Działdowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje nt. aktualnego stanu obsługi wniosków obszarowych. Skupiono się także na wyjaśnieniu sposobu wypełnienia wniosków o pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej ze sprzedaży świń pochodzących z gospodarstw na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF. Przedstawione zostały także informacje nt. sytuacji epizootycznej w powiecie działdowskim w zakresie grypy ptaków oraz ASF, dyskutowano również w sprawie przyszłości Europy. W ramach podziękowania za owocną współpracę z samorządem rolniczym, na zakończenie posiedzenia Rady Powiatowej pan Bartłomiej Lewalski Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim wręczył pani Renacie Skibickiej-Barszcz – Kierownik Zespołu Doradców w Działdowie, pani Anecie Borkowskiej – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Działdowie, pani Ewie Nowakowskiej – Inspektor Oddziału w Działdowie WIORiN, panu Wojciechowi Kościńskiemu – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Działdowie oraz panu Bartoszowi Żyłka – Kierownik BP ARiMR w Działdowie, Janowi Nawrockiemu – Główny Specjalista KOWR SZ w Działdowie, jubileuszowe pamiątki z okazji 25-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

 

 

 

– 20 lipca 2020 r. w Działdowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. W spotkaniu wzięli udział pan Zbigniew Ziejewski Poseł na Sejm RP oraz reprezentanci poszczególnych instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa. Podczas posiedzenia rady przedstawione zostały informacji dot. europejskiego zielonego ładu, w tym założeń strategii „od pola do stołu” oraz strategii ochrony różnorodności biologicznej. Pan Paweł Markowski przedstawił informacje z zakresu bieżącej pracy OT w Działdowie WIORiN, natomiast pan Bartłomiej Lewalski omówił sprawy dot. aktualnej działalności samorządu rolniczego.