powiat działdowski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim– Marcin Sarnowski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie działdowskim– Łukasz Pergoł

 

Wybrani do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie działdowskim VII kadencji:

gmina Pan Pani Imię imię II Nazwisko
Działdowo Pan Maciej Adam Brzozowski
Działdowo Pan Karol Wojciech Bojarowski
Działdowo Pan Łukasz Jakub Pergoł
Iłowo-Osada Pan Zdzisław Wojciech Chechłowski
Iłowo-Osada Pan Bogusław Sarbiewski
Lidzbark Welski Pan Przemysław Jan Łożyński
Lidzbark Welski Pan Marcin Lesław Sarnowski
Płośnica Pan Paweł Psiuk
Płośnica Pan Piotr Benedykt Trąmpczyński
Rybno Pan Tomasz Bielecki
Rybno Pani Natalia Wiśniewska

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim VI kadencji:

 

4 października 2021 r. w Działdowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje nt. aktualnego stanu obsługi wniosków obszarowych. Skupiono się także na wyjaśnieniu sposobu wypełnienia wniosków o pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej ze sprzedaży świń pochodzących z gospodarstw na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF. Przedstawione zostały także informacje nt. sytuacji epizootycznej w powiecie działdowskim w zakresie grypy ptaków oraz ASF, dyskutowano również w sprawie przyszłości Europy. W ramach podziękowania za owocną współpracę z samorządem rolniczym, na zakończenie posiedzenia Rady Powiatowej pan Bartłomiej Lewalski Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim wręczył pani Renacie Skibickiej-Barszcz – Kierownik Zespołu Doradców w Działdowie, pani Anecie Borkowskiej – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Działdowie, pani Ewie Nowakowskiej – Inspektor Oddziału w Działdowie WIORiN, panu Wojciechowi Kościńskiemu – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Działdowie oraz panu Bartoszowi Żyłka – Kierownik BP ARiMR w Działdowie, Janowi Nawrockiemu – Główny Specjalista KOWR SZ w Działdowie, jubileuszowe pamiątki z okazji 25-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

 

 

 

– 20 lipca 2020 r. w Działdowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. W spotkaniu wzięli udział pan Zbigniew Ziejewski Poseł na Sejm RP oraz reprezentanci poszczególnych instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa. Podczas posiedzenia rady przedstawione zostały informacji dot. europejskiego zielonego ładu, w tym założeń strategii „od pola do stołu” oraz strategii ochrony różnorodności biologicznej. Pan Paweł Markowski przedstawił informacje z zakresu bieżącej pracy OT w Działdowie WIORiN, natomiast pan Bartłomiej Lewalski omówił sprawy dot. aktualnej działalności samorządu rolniczego.