powiat giżycki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim –  Pan Arkadiusz Przyłucki

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie giżyckim – Pani Ewa Kasprowicz

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Giżycko Pan Krzysztof Dulniak
Giżycko Pan Adrian Balewicz
Kruklanki Pan Zbigniew Rećko
Kruklanki Pan Arkadiusz Przyłucki
Miłki Pani Jolanta Trynkiewicz
Miłki Pan Zenon Iwanowski
Ryn Pan Paweł Matyjasek
Ryn Pan Paweł Jaszcz
Wydminy Pani Ewa Kasprowicz
Wydminy Pani Małgorzata Herbszt

W dniu 12 lipca 2021 roku,  o godz. 11.00 w Giżycku odbyło się posiedzenie Członków Rady Powiatowej W – MIR w powiecie giżyckim zwołaną przez przewodniczącego Arkadiusza Przyłuckiego. W posiedzeniu wzięli też udział zaproszeni goście, przedstawiciele takich instytucji jak: ARiMR,  PZDR, KOWR, PT KRUS oraz z ramienia Zarządu W-MIR był Robert Nowacki.  Głównym tematem spotkania było omówienie naboru wniosków jakie składają rolnicy i jakie mogą jeszcze złożyć. Problem suszy, który różnie się kształtuje w poszczególnych gminach.

Anna Kutnik – kierownik KRUS przedstawiła kryteria jakie obowiązują rolników starających się o emeryturę. Zachęcała do korzystania przez rolników z ośrodków sanatoryjnych.

Przedstawiciel KOWR przekazał informacje dotyczącą gruntów jakie w obecnej chwili są w ich posiadaniu, które będą wystawione na sprzedaż lub dzierżawę.

Członkowie Rady zwrócili uwagę na istniejący nadal problem ASF u,  rozbieżności jakie są  w informacjach dotyczących ilości sztuk dzików podawanych przez myśliwych a rolników. Problemem coraz większym staje się również żuraw, który coraz to większe robi spustoszenia w uprawach.

Zebrani omówili również zbliżające się  25- lecie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA