powiat giżycki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim – Pan Zenon Iwanowski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie giżyckim – Pani Ewa Kasprowicz

 

Wybrani do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim VII kadencji:

gmina Pan Pani Imię imię II Nazwisko
Giżycko Pan Krzysztof Robert Dulniak
Giżycko Pan Kamil Szewczyk
Kruklanki Pan Wojciech Chmielewski
Kruklanki Pan Arkadiusz Sebastian Przyłucki
Miłki Pani Zenon Iwanowski
Miłki Pan Robert Pieńczykowski
Ryn Pan Paweł Matyjasek
Ryn Pan Paweł Piotr Jaszcz
Wydminy Pani Ewa Kinga Kasprowicz
Wydminy Pani Mirosława Romatowska

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim VI kadencji:

 

W dniu 12 lipca 2021 roku,  o godz. 11.00 w Giżycku odbyło się posiedzenie Członków Rady Powiatowej W – MIR w powiecie giżyckim zwołaną przez przewodniczącego Arkadiusza Przyłuckiego. W posiedzeniu wzięli też udział zaproszeni goście, przedstawiciele takich instytucji jak: ARiMR,  PZDR, KOWR, PT KRUS oraz z ramienia Zarządu W-MIR był Robert Nowacki.  Głównym tematem spotkania było omówienie naboru wniosków jakie składają rolnicy i jakie mogą jeszcze złożyć. Problem suszy, który różnie się kształtuje w poszczególnych gminach.

Anna Kutnik – kierownik KRUS przedstawiła kryteria jakie obowiązują rolników starających się o emeryturę. Zachęcała do korzystania przez rolników z ośrodków sanatoryjnych.

Przedstawiciel KOWR przekazał informacje dotyczącą gruntów jakie w obecnej chwili są w ich posiadaniu, które będą wystawione na sprzedaż lub dzierżawę.

Członkowie Rady zwrócili uwagę na istniejący nadal problem ASF u,  rozbieżności jakie są  w informacjach dotyczących ilości sztuk dzików podawanych przez myśliwych a rolników. Problemem coraz większym staje się również żuraw, który coraz to większe robi spustoszenia w uprawach.

Zebrani omówili również zbliżające się  25- lecie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA