Komisja wojewódzka

 

 

Informujemy, że w dniu 29.03.2019 r. Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powołało Komisję Wojewódzką, w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej

Uchwała w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej

 

W dniu 17.04.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Komisja ze swego grona wybrała przewodniczącego, zastępcę  przewodniczącego oraz sekretarza komisji, którymi zostali:

  1. Pan Jarosław Wolak- Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej
  2. Pani Krystyna Aszkiełowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej
  3.  Pani Dorota Malinowska – Sekretarz Komisji Wojewódzkiej

Podczas posiedzenia komisja omówiła m.in zadania i tryb pracy Komisji,  ramowy program posiedzeń, formy sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez komisje niższego szczebla oraz ustaliła tryb powołania komisji okresowych.

Uchwały KW z dnia 17.04.2019 r.