powiat lidzbarski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim – Pan Marek Grzegorz Kuźniewski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie lidzbarskim- Pan Zbigniew Godzieba

 

Wybrani do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie  lidzbarskim VII kadencji:

gmina Pan Pani Imię imię II Nazwisko
Kiwity Pan Marek Grzegorz Kuźniewski
Kiwity Pan Zbigniew Tenus
Lidzbark Warmiński Pan Włodzimierz Bałuch
Lidzbark Warmiński Pan Konrad Sajkowski
Lubomino Pan Zbigniew Godzieba
Lubomino Pan Aleksander Smok
Orneta Pan Mirosław Zdunek
Orneta Pan Alfred Robert Wencławski

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie lidzbarskim VI kadencji:
W dniu 13 lipca 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37.   W obradach uczestniczyli: Pana Jarosław Kogut – Wice Starosta Powiatu Lidzbarskiego, Pani Marta Dorota Hinc  – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim przedstawiając temat sytuacji epidemiologicznej związanej z Afrykańskim Pomorem Świń i Wysoce Zjedliwą Grypą Ptaków na terenie pow. lidzbarskiego, Pani Agnieszka Jankowska – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lidzbarku Warmińskim, podsumowała nabór wniosków o płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowe i ekologiczne
oraz innych działań obsługiwanych przez Biuro Powiatowe w 2022 r.,  Pani  Bożena Borowiecka Kierownik Placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lidzbarku Warmińskim, przedstawiła aktualne działania i zmiany w funkcjonowaniu KRUS, Pani Anna Łada – Bałuch i Zbigniew Salmonowicz jako przedstawiciele Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim, przedstawili bieżące informacje związane z obsługą rolników, w tym harmonogram szkoleń. Pan Marcin Kazimierczuk – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Olsztynie – omówił sprawy bieżące związane z obrotem ziemią w powiecie lidzbarskim. W trakcie posiedzenia przyjęto 2 wnioski merytoryczne

 

 

 

Dnia 1 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. Pierwszym prelegentem był Starosta, pan Jan Harhaj. Naświetlił sytuację epidemiologiczną podsumowując, iż w powiecie lidzbarski w kwarantannie ze względu na COVID-19 było max 100 osób i u jednej osoby potwierdzono zarażenie. Omówił plany remontowo-budowlane dróg w powiecie. Zapowiedział, że wszystkie drogi będą wykaszane min. 2 razy w tym roku. Pani Marta Hinc, Powiatowy lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim przedstawiła w liczbach sytuację epidemiologiczną związaną z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu. Przypomniała
o konieczności przeprowadzania przez Inspekcję Weterynaryjną kontroli z bioasekuracji
w pozostałych już tylko 38 gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu lidzbarskiego.  Pan Marek Kuźniewski przedstawił informację z bieżących prac Zarządu
W-MIR.