Regulaminy

 

Walne Zgromadzenie W-MIR obraduje na podstawie Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia W-MIR

Wszystkie organy Izby oraz komisje problemowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Regulamin pracy Zarządu Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej
Regulamin pracy Rad Powiatowych W-MIR Regulamin pracy komisji problemowych  Walnego Zgromadzenia W-MIR