Regulaminy

 

Walne Zgromadzenie W-MIR obraduje na podstawie Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia W- MIR

Wszystkie organy Izby oraz komisje problemowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Regulamin Zarządu Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej
Regulamin pracy Rad Powiatowych Regulamin komisji problemowych Walnego Zgromadzenia W-MIR