Aktywna wieś

 

Aktywna wieś – o inicjatywie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, realizując zadania ustawowe m.in. w zakresie uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów, od lat stara się odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez grupy formalne i nieformalne działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego poprzez organizację konferencji, konkursów, warsztatów. Jednocześnie do Izby zgłaszają się lokalne społeczności, które chcą upowszechniać swoje osiągnięcia.

Mając powyższe na uwadze, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza postanowiła uruchomić inicjatywę „Aktywna wieś”. Celem inicjatywy jest:

  1. zebranie w jednym miejscu informacji o grupach formalnych i nieformalnych działających na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego;
  2. przekazywanie informacji dot. możliwości funkcjonowania i finansowania działalności grup formalnych i nieformalnych;
  3. stworzenie platformy wspomagającej sprzedaż produktów (rękodzieła, przetworów, produktów żywnościowych) wytworzonych przez grupy.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do inicjatywy „Aktywna wieś”. Wystarczy wypełnić  formularz zgłoszeniowy – otwórz.pdf / otwórz.doc  i wraz z kompletem 5 zdjęć przesłać go na adres:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, e-mail: aktywnawieswmir@gmail.com.

Przesłane informacje zostaną opublikowane na stronie www.wmirol.org.pl w zakładce Aktywna wieś oraz na portalu Facebook. Umieszczenie ofert na portalu jest całkowicie bezpłatne. Zainteresowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybraną grupą (stowarzyszeniem, kołem).

Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Aktywna wieś” udziela Anna Naumczyk-Szałaj tel. 89534-05-67 w. 24.

 

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc!

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim 1182 i mazowieckim – 1173.
Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Szczegółowe informacje: https://www.arimr.gov.pl/…/dokumenty-niezbedne-do-przyznani…
Źródło: ARiMR

 

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich podpisana przez Prezydenta!

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 19 maja br. ustawę z dnia 14 maja 2020 o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/336_u/$file/336_u.pdf. 

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych dla KGW w roku 2020 wynosi 40 milionów złotych i umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich działających na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Pomoc ma być przyznawana zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy, do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej: http://wmirol.org.pl/2020/05/22/ustawa-o-kolach-gospodyn-wiejskich-podpisana-przez-prezydenta/

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (tekst jednolity, bez zmian z 14.05.2020 r.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002212/U/D20182212Lj.pdf

 

Poradnik dla KGWotwórz

 

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Sprawdź Krajowy Rejestr KGW

Informacje podstawowe – otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich – otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów – otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich związków kół gospodyń wiejskich –otwórz

Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich – otwórz

Nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich – otwórz

Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich – otwórz

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy – otwórz

Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich – otwórz

 

Dziedzictwo na talerzu (wyd. 2020)

Smaki Warmii Mazur oraz Powiśla na stołach Europy (wyd. 2014) – zapraszamy do lektury

 

 

Jest ich 19, spotykają się co tydzień, biorą udział w kiermaszach świątecznych i dożynkach, podczas których promują rękodzieło, regionalne wypieki, potrawy oraz przetwory. Przedstawiamy Koło Gospodyń Wiejskich w Truszczynach, które rozpoczęło swoją działalność 17 października 2018 r. Organizując różne przedsięwzięcia KGW współpracuje z OSP w Truszczynach, Radą Sołecką oraz z samorządem gminnym w Rybnie. A organizuje wiele: dzień dziecka, dzień kobiet, mikołajki, pikniki rodzinne dla mieszkańców. KGW uczestniczyło w nagraniach programów kulinarnych o regionalnych potrawach. W ostatnich miesiącach członkowie KGW brali udział w akcji szycia maseczek ochronnych dla szpitali. Jeśli chcecie, aby na Waszych stołach zagościły regionalne wypieki, potrawy lub przetwory, zapraszamy do kontaktu z KGW w Truszczynach: skgw.truszczyny@wp.pl.

„Udział w kole to nie tylko ciężka praca, ale również odskocznia od codzienności. Nasze spotkania stanowią dla nas formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej” – mówią o sobie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Iskra” w Hartowcu.
KGW „Iskra” w Hartowcu, działające od grudnia 2018 r., składa się z 20 kobiet o różnych zdolnościach i umiejętnościach. Członkinie Koła to mieszkanki wsi Hartowiec w wieku od 23 do 60 lat. Są to zarówno kobiety pracujące zawodowo w różnych branżach – począwszy od kucharek po pracownice administracji, jak i bezrobotne. Podczas swoich spotkań dzielą się wiedzą, w tym o tradycjach lokalnych potraw, oraz umiejętnościami kulinarnymi. Są młodymi członkiniami, dlatego w sali, w której się spotykają przygotowały kącik dla swoich dzieci, aby uczyły się one dbać o tradycję i wzajemnego szacunku.
KGW „Iskra” to grupa zgranych kobiet zawsze chętnych do pomocy, pomagały m.in. rodzinie w ramach Szlachetnej Paczki.
KGW bierze udział w licznych wydarzeniach lokalnych tj. warsztaty dla dzieci, warsztaty rękodzieła i kulinarne dla mieszkańców wsi, jarmark wielkanocny, Dzień Dziecka. Odnoszą wiele sukcesów w różnych dziedzinach np. kulinarnych, sportowych. Podczas corocznych Dni Rybna częstują smacznymi potrawami mieszkańców i turystów przybyłych na teren ich gminy. Mogą pochwalić się swojskim chlebkiem oraz smalcem.
Jeśli chcecie spróbować potraw przygotowywanych przez KGW „Iskra” w Hartowcu” zapraszamy do kontaktu: kgwiskra@gmail.com. Działalność Koła można zobaczyć na Facebooku: https://www.facebook.com/iskra.kgw.

Integrują swoją wieś poprzez organizację pikników, festynów, wycieczek, dożynek, różnego rodzaju pokazów oraz warsztatów kulinarnych. Pomagają potrzebującym włączając się w akcje charytatywne.
Mowa o Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Wonnie, które działa od 5 lat i prowadzi m.in. działalność w zakresie rozwoju kultury ludowej wytwarzając rękodzieło czy kulinaria. Obecnie KGW organizuje kurs komputerowy. Przygotowanie potraw i przetworów to dla członkiń KGW w Wonnie czysta przyjemność.
Zapraszamy więc do kontaktu z KGW w Wonnie: katarzyna2766@wp.pl.

Szydełkują, pieką chleby i ciasta, robią przetwory oraz pyszny smalec ze skwarkami. Za trzy lata ich Koło będzie obchodzić 70 lat istnienia, a – jak mówią jego członkinie – jeszcze dużo przed nimi.
Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemieniewie, Gmina Kurzętnik, powstało w 1953 r. W latach 70. w okresie wakacji jego członkinie prowadziły przedszkole. Ponadto, wspólnie ze strażakami, brały czynny udział w budowie świetlicy.
Obecnie w Kole działa 35 pań, wśród których nie brakuje osób młodych. KGW bierze udział w wielu wydarzeniach, w tym dożynkach, współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzemieniewie.
Jeśli chcecie mieć piękne, szydełkowane bombki lub serwetki na bożonarodzeniowy stół, spróbować pyszne przetwory, a także poznać ciekawe przepisy kulinarne – zapraszamy do kontaktu z Kołem Gospodyń Wiejskich w Krzemieniewie: kurzetnik@interia.pl.
Na pierwszym miejscu stawiają rozwój kultury ludowej, utrzymanie więzi pokoleniowej i kultywowanie tradycji przede wszystkim poprzez śpiew – głównie w gwarze warmińskiej. Poza śpiewaniem szydełkują, malują obrazy na płótnie, zajmują się florystyką, a także uczestniczą w wielu konkursach kulinarnych.

Koło Gospodyń Wiejskich „Pokolenia” w Biesalu zostało zarejestrowane 4 czerwca 2019 r. i kontynuuje działalność założonego w 2012 r. zespołu śpiewaczego o tej samej nazwie, który powstał z  inicjatywy kobiet mających chęć spotykania się.

Wydarzenia, w których ówczesny zespół brał udział to m.in.: procesja w Gietrzwałdzie w trakcie uroczystości odpustowych związanych ze 140-leciem Objawień Maryjnych i 50 rocznicą Koronacji Obrazu; występy w Domach Pomocy Społecznej i szpitalach w Grazymach, Jonkowie, Barczewie i Biesalu; Dożynki Wojewódzkie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynku, Dożynki Gminne w Gietrzwałdzie i gminach ościennych; audycja „Jedyne takie miejsce” nadawana na żywo z Gietrzwałdu przez Polskie Radio Program 1; występy w Starostwie Powiatu Olsztyńskiego, Biesalu, podczas finału WOŚP, w kościołach, podczas przeglądów chórów i zespołów śpiewaczych np. w Jezioranach, Morągu, Stawigudzie, w Licheniu podczas ogólnopolskiego zjazdu KGW, w Ostródzie podczas obchodów Dnia Sołtysa oraz w gminie Mirów (woj. mazowieckie) na Przeglądzie Pieśni Obrzędowej Ziem Radomskich, a także na festynach w Olsztynie w parku Jakubowo i na Targu Rybnym. W 2018 r. podczas przeglądu zespołów ludowych pn. „Festiwal kultur”, organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, Zespół „Pokolenia” zajął III miejsce wśród 20 zespołów z całego województwa. Zespół otrzymał wyróżnienie z rąk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – pani Wioletty Śląskiej-Zyśk za promocję gminy Gietrzwałd i województwa warmińsko-mazurskiego.

Zapraszamy do kontaktu z Kołem Gospodyń Wiejskich „Pokolenia” w Biesalu: pokoleniabiesal@interia.pl.

Zajmują się kultywowaniem tradycji i obyczajów, wspierają rozwój przedsiębiorczości kobiet. Przygotowują palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, uczestniczą w kiermaszach na terenie gminy i województwa. Mowa o Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Wydminach, które prowadzi m.in. działalność w zakresie rozwoju kultury ludowej wytwarzając rękodzieło czy kulinaria ze zdrowej żywności na podstawie przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zapraszamy do kontaktu z KGW w Wydminach: leszekpaldyna@interia.pl.