powiat olecki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim – Pan Mirosław Borowski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie oleckim – Pan  Andrzej Steckiewicz

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Kowale Oleckie Pani Ewa Suchocka-Pietrewicz
Kowale Oleckie Pan Krzysztof Krzywicki
Olecko Pan Grzegorz Wróblewski
Olecko Pani Magdalena Ronkiewicz
Świętajno Pan Karol Sus
Świętajno Pan Bogusław Zieliński
Wieliczki Pan Mirosław Borowski
Wieliczki Pan Andrzej Steckiewicz

 

„Olimpiady wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie”

 

28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach odbyły się coroczne powiatowe eliminacje „Olimpiady wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP
w rolnictwie” organizowane przez Zespół Doradców w Olecku. W konkursie wzięło udział dziewięcioro uczestników – młodych rolników. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a dwóch najlepszych przeszło do etapu wojewódzkiego, który zostanie zorganizowany przez  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ufundowała zwycięzcom atrakcyjne nagrody.