Kolonie nad morzem dla dzieci, których jedno z rodziców ubezpieczone jest w KRUS

szczegóły  http://wmirol.org.pl/2023/05/15/kolonie-letnie-z-dofinansowaniem-z-krus/

Najnowsze wieści


XII Walne Zgromadzenie W-MIR

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje XII Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej VI kadencji, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku w Rynie.  Proponowany jest następujący porządek obrad: Otwarcie obrad. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne). Wybór sekretarza […]


Wniosek o uproszczenia przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów do budowy silosów zbożowych. W związku z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć z […]


Należy zmienić status ochrony wilka – wniosek Zarządu KRIR

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka pozwalając na uproszczenie procedur odstrzału co pozwoli na realny wpływ na regulację jego populacji. Do biur wojewódzkich izb rolniczych systematycznie napływają informacje od rolników w sprawie wzrostu liczebności […]


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW‼️

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie w okresie wakacji letnich w 2023 roku zaprasza dzieci rolników, urodzone pomiędzy rokiem 2008 a 2016 na bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne! Rolniku, jeżeli Twoje dziecko: – cierpi na choroby układu oddechowego, – zdiagnozowano u niego wady postawy lub choroby układu ruchu, to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji […]


Uproszczenie instrukcji przechowywania nawozów azotowych na wniosek KRIR

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 kwietnia 2023 r. do Prezesa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, która w sposób skrócony przedstawi wymagania dotyczące przechowywania nawozów saletrzanych, dostosowane do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych rolników, w tym o dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz, na paletach, pod […]