UWAGA SUSZA! Można już składać wnioski do gmin o szacowanie suszy!

Więcej: https://wmirol.org.pl/2023/07/21/uwaga-susza-mozna-juz-skladac-wnioski-do-gmin-o-szacowanie-suszy/

Najnowsze wieści


29.01.2024 r. – 04.02.24 r. zimowisko w Zakopanem

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza dzieci i młodzież szkolną na zimowisko do Zakopanego (góry) w terminie 29.01.2024 r. – 04.02.24 r. Warunki, które należy spełnić: – dzieci i młodzież do 16 roku życia ( 2008 r.) – jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i […]


„ROLNICZKI MOTOREM INNOWACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE”

KONKURS KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH I RADY DS. KOBIET I RODZIN Z OBSZARÓW WIEJSKICH PRZY KRIR WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIMI IZBAMI ROLNICZYMI „ROLNICZKI MOTOREM INNOWACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE” Zapraszamy do udziału w IV edycji KONKURSU pn. ,,Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”. Inicjatorem Konkursu jest Rada ds. Kobiet i Rodzin z obszarów […]


Aktualizacja danych w aplikacji IRZplus

Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 stycznia 2024 r. należy uzupełnić w aplikacji IRZplus w przypadku gatunku bydło, owce i kozy – „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i […]


Ogłoszenie o pracę – OT biura W-MIR w Elblągu

NABÓR 2/2023 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn,   ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (1 etat) w Oddziale Terenowym Biura W-MIR w Elblągu,  ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg   Zakres obowiązków: obsługa działalności Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: braniewskiego, elbląskiego i ostródzkiego obsługa informacyjna i szkoleniowa członków Izby […]


Ministerstwo odpowiada na pismo w sprawie odszkodowań za szkody spowodowane przez wilki

W załączeniu pismo KRIR/JM/795/2023 z dnia 14.07.2023 w sprawie odszkodowań za szkody powodowane przez wilki oraz odpowiedź MKiŚ na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych: Pismo KRIR- 795 wilki Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska – odp 795