Najnowsze wieści


Ministerstwo Infrastruktury w sprawie szkód powodowanych przez bobry

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta >>>, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 8 września 2021 r. infromuje, co następuje: Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia […]


Ministerstwo Infrastruktury w sprawie szkód powodowanych przez bobry

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta >>>, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 8 września 2021 r. infromuje, co następuje: Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia […]


Wyjazd rolników na Wystawę Rolniczą AGRO SHOW do Bednar

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza organizuje wyjazd rolników na Wystawę Rolniczą AGRO SHOW do Bednar k. Poznania w dniach 24-25.09.2021 r. Trasa przejazdu: Gołdap – Olecko – Giżycko – Mrągowo – Olsztyn – Bednary. Koszt wyjazdu: ok 300-350 zł (koszt uzależniony od liczby uczestników wyjazdu – może ulec zmianie). Szczegóły oraz zgłoszenia w Oddziale Terenowym Biura Warmińsko-Mazurskiej […]


Odpowiedź MRiRW w sprawie zmiany rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Poniżej odpowiedź MRiRW w sprawie wniosku zgłoszonego przez Podkarpacką Izbę Rolniczą (pismo z dnia 06.07.2021 r., znak: PIR/1644/2021/AW) w sprawie zmiany rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. MRiRW – odp. do KRIR – PIR – zmiana rozp. 605-2021


Pismo Europosłów o wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W załączeniu pismo posłów do Parlamentu Europejskiego: Krzysztofa Jurgiela oraz Zbigniewa Kuźmiuka, skierowane do komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, z prośbą o wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Letter to Commissioner Kyriakides and Wojciechowski