Najnowsze wieści


Wniosek o udzielenie informacji nt. prac nad systemowymi zmianami w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego

Mając na uwadze wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej  w sprawie poprawy wizerunku medialnego rolników i rolnictwa oraz dotychczasową korespondencję z Panem Ministrem w sprawie umocowania prawnego działalności rolniczej na terenach wiejskich, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Pana Ministra z wnioskiem o udzielenie informacji nt. prac nad systemowymi zmianami w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego […]


Plan nawożenia azotem i stawki opłat za naruszenia Programu azotanowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 listopada 2021 r., udzieliło odpowiedzi na pismo KRIR >>> w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz programu azotanowego w zakresie planu nawożenia azotem oraz stawek opłat za naruszenia, informując, co następuje: Zgodnie z art. 102. ustawy z dnia 20 lipca 2017 […]


MRiRW prowadzi prace nad wymaganiami dotyczącymi wykształcenia rolniczego

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących „Młodych rolników” – wprowadzenie jednolitych wymagań dotyczących uzyskania wykształcenia rolniczego, przez takie instytucje jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 25 listopada 2021 r. infromuje, co następuje: „w MRiRW […]


Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie dróg transportu rolniczego

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> w sprawie wyodrębnienia prawnego dróg transportu rolniczego, Ministerstwo Infrastruktury przy piśmie z dnia 17 listopada 2021 r., poinformowało co następuje: „Minister Infrastruktury, działając na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. […]


W 2022 r. nie zabraknie pieniędzy na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich

W odpowiedzi na opinię Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka informuje, że w wyniku działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniono w bieżącym roku (2021) […]