Najnowsze wieści


Kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 kwietnia 2024 r., udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat >>>, udzielając następujących wyjaśnień: „Aktualnie producenci rolni mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP), […]


Szkolenie „Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników” – informacja

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego na kanale Youtube PZPBM udostępniło nagranie ze szkolenia „Ekoschemat Dobrostan oraz System QMP, czyli korzyści dla rolników”. Prowadzący: prof. SGGW Marcin Gołębiewski Zakres webinarium: Przedstawienie zasad otrzymania wsparcia dla QMP w ekoschemacie Dobrostan Zwierząt Praktycznie informacje dotyczące opracowania planu poprawy dobrostanu zwierząt Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=iSrQpzZ4eLM


Resort rolnictwa o udzieleniu pomocy finansowej producentowi rolnemu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przestawiło stanowisko resortu w sprawie wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. […]


Możliwości otrzymania wsparcia przez rolników utrzymujących bydło w standardzie systemu QMP, w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt.

Informujemy o możliwości otrzymania wsparcia przez rolników utrzymujących bydło w standardzie systemu QMP, w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt.


Szkolenie w trybie online pt.: „Nawożenie i wapnowanie w uprawach ogrodniczych”

Zapraszamy do udziału w II szkoleniu organizowanym przez Instytut Ogrodnictwa – PIB w trybie online pt.: „Nawożenie i wapnowanie w uprawach ogrodniczych”, które odbędzie się 6 maja 2024 r. Szczegółowy program szkolenia w załączeniu i na naszej stronie internetowej www.inhort.pl Szkolenie przygotowane jest w ramach realizacji zadania celowego 4.1 „Racjonalne nawożenie”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa […]