Najnowsze wieści


Uproszczenie instrukcji przechowywania nawozów azotowych na wniosek KRIR

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 kwietnia 2023 r. do Prezesa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, która w sposób skrócony przedstawi wymagania dotyczące przechowywania nawozów saletrzanych, dostosowane do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych rolników, w tym o dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz, na paletach, pod […]


Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie, tak jak miało to miejsce dotychczas, będą mogli ubiegać […]


Kolonie letnie z dofinansowaniem z KRUS

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach: – 25.06.2023 do 03.07.2023 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec, – 14.08.2023 do 22.08.2023 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza […]


„II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia.” Mamy to!

Bardzo miło nam poinformować, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zrealizuje w tym roku operację pn.: „II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia.”  Partnerami dodatkowymi operacji są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+. Celem operacji jest udział uczestników […]


MRiRW w sprawie importu płodów rolnych z Ukrainy

W odpowiedzi na pisma KRIR >>> odnośnie zaangażowania KRIR na rzecz wsparcia polskich producentów rolnych na forum Unii Europejskiej poprzez prezentowanie stanowisk q kwestiach dotyczących ochrony krajowego rynku wobec importu płodów rolnych z Ukrainy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 20 kwietnia 2023 r., przekazało następujące informacje: Ułatwienia w dostępie towarów rolnych do rynku unijnego wprowadzone przez Komisję Europejską w połowie 2022 […]