Razem pomóżmy Ukrainie!

Każdego dnia na Ukrainie giną ludzie, do Polski ściągają tysiące kobiet i dzieci…

Bracia Rolnicy, wiemy jak bardzo trudna jest nasza sytuacja, od kilku lat zmagamy się  z wieloma problemami: wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, ptasią grypą, wysokimi kosztami środków do produkcji rolnej i jednocześnie niskimi cenami skupu, anomaliami pogodowymi…

Jednak wiemy, że mimo tych trudności, wielu z nas już odpowiedziało na apele o pomoc dla obywateli Ukrainy przyjmując pod swój dach kobiety z dziećmi i zwierzętami domowymi, angażując się w przewóz ludzi, zbiórkę i transport darów. Wszyscy jesteśmy przekonani, że w obliczu tej strasznej wojny Ukraina potrzebuje pomocy. Ta wojna może dotknąć każdego Europejczyka – również nas i zniszczyć świat, który znamy.

Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc – razem pomóżmy Ukrainie, form pomocy jest naprawdę wiele. Jednak pomagając – szczególnie poprzez wpłacanie datków – zwracajmy uwagę, czy zbiórka jest zweryfikowana.

Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ znajdują się zweryfikowane zbiórki, zrzutki i wiele innych działań, które zapewniają pomoc uchodźcom. Dorzuć się, oddaj ubrania, przekaż żywność, pomóż jako wolontariusz. Możesz również zaangażować się w pomoc koordynowaną przez lokalne samorządy, parafie, czy fundacje działające w Twojej gminie, powiecie, województwie

Pamiętajmy, dziś cały świat zdaje trudny egzamin z człowieczeństwa, pokażmy że rolnicy zdadzą go na 6!

Najnowsze wieści


Dostawy jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” zostały zakończone 23 czerwca 2022 r. Czas na składanie wniosków upływa 30 czerwca br.

W związku z zakończeniem dostaw jabłek do zakładów przetwórczych w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”, Agencja uprzejmie informuję, iż zrealizowano 97,79 % z puli 200 000 ton jabłek objętych mechanizmem, co stanowi 195 578 662,40 kg. Przypominamy, iż ostateczny termin na składanie Wniosków o udzielenie pomocy w ramach przedmiotowego mechanizmu upływa w dniu 30 czerwca 2022 r. Należy wskazać, iż przedmiotowe […]


KRIR realizuje wnioski zgłoszone podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji

W załączeniu do pobrania wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do MRiRW realizujące wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 23 maja 2022r. w sprawie podwyższenia stawek dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. KRIR-MR-674-2022 wniosek KRIR mat nasienny do MRiRW W załączeniu wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do […]


Ministerstwo Aktywów Państwowych w sprawie cen nawozów

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia rolnikom pomocy do zakupu nawozów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda przekazał 9 czerwca br. następującą odpowiedź. Na wysokie ceny nawozów przekładają się przede wszystkim rekordowe ceny gazu ziemnego, a także niespotykana dotąd duża zmienność i dynamika ich wzrostu, […]


Wniosek o wydłużenie okresu uzupełnienia wykształcenia dla beneficjentów Premii dla młodego rolnika

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zmianę przepisów w zakresie możliwości wydłużenia okresu uzupełnienia wykształcenia rolniczego w działaniu „Premie dla młodych rolników” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, […]


Termin składania wniosków o nawozy niezmienny

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 czerwca 2022 r. w sprawie dopłat do zakupionych nawozów resort rolnictwa poinformował, że nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych. Zgodnie z przepisami § 13zo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań […]