Najnowsze wieści


Kondolencje

„Człowiek nie umiera, dopóki żyje w pamięci innych” Panu Wojciechowi Szypulskiemu – Delegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu nidzickiego, składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Pańskiego Taty. Zarząd, Członkowie Rad Powiatowych W-MIR, Dyrekcja i Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.


Uruchomienie rezerwy rolnej na wsparcie rolników z sektorów owoców, warzyw i wina

Komisja zaproponowała uruchomienie 77 mln euro z rezerwy rolnej na wsparcie rolników z sektorów owoców, warzyw i wina w Austrii, Czechach i Polsce, którzy ostatnio ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk klimatycznych o bezprecedensowej skali, a także portugalskich producentów wina, którzy borykają się z poważnymi zakłóceniami na rynku. WE wnioskach Komisji, zaakceptowanych przez państwa członkowskie, przeznaczono […]


W sprawie zmiany ustawy o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt w kontekście rejestracji siedzib stad (pastwisk)

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących konieczności rejestrowania dodatkowych siedzib stada w sytuacji, kiedy zabudowania gospodarskie i przylegające pastwiska położone są na różnych działkach ewidencyjnych oddzielonych od siebie tylko drogą lub rowem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 10 lipca przekazało następujące wyjaśnienia. „Ogólne zasady dokonywania rejestracji siedzib stad […]


Kondolencje

Członkowi Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Panu Gustawowi Jędrejek wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Syna składa Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz Delegatami oraz pracownikami  


Czy konieczna będzie wymiana kotłów i modernizacja budynków?

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR odnośnie konieczności modernizacji budynków w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pismem z dnia 27 czerwca 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 […]