Najnowsze wieści


Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Do pobrania Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie: Stanowisko KRIR z dn. 22.02.2024 po popr WSZ 20.02.2024 po uwagacg komisji


Wzór wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie poprawności działania aplikacji suszowej w trybie pilnym

Biuro W-MIR p udostępnia do wykorzystania wzór wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie poprawności działania aplikacji suszowej w trybie pilnym. Aplikacja suszowa nie działała wg. przepisów prawa i wszystkie protokoły winny być ponownie wygenerowane lub wystawione odręcznie. Aplikacja pominęła raporty, jakie składały komisje gminne, a zgodnie z § 13 zzd ust. 14 rozporządzenia, […]


Wystąpienie w sprawie pilnych prac nad pomocą suszową.

Realizując wniosek zgłoszony podczas I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w dniu 22 listopada br., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Pani Minister z prośbą o pilne przyspieszenie prac nad pomocą suszową. KRIR_KK_1277_23 realizacja wniosku z I Posiedzenia KRIR VII kadencji pomoc suszowa   W dniu 30 stycznia Ministerstwo odpisało: MRiRW […]


Uwagi do poselskiego projektu zmian ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

W związku z otrzymanym do konsultacji poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (dalej FOR), 25 stycznia 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pozytywnie zaopiniował poselską propozycję włączenia spółdzielni rolników oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych do beneficjentów ustawy o FOR, co ma umożliwić tym podmiotom wnioskowanie do KOWR o przyznanie rekompensaty w przypadku braku […]


Postulaty rolników z Warmii i Mazur złożone na ręce Wojewody

12 lutego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie rolnicy z Warmii i Mazur na ręce Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazali swoje postulaty. Podczas spotkana omówiono szereg istotnych kwestii, w tym ograniczenie importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, konieczność stosowania surowych norm jakościowych i produkcyjnych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, zakaz hodowli norek oraz lokalne problemy, takie jak […]