Najnowsze wieści


Umocowanie spółek wodnych w Prawie wodnym

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR VI kadencji, które odbyło się 24 marca 2021 r. zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o nowelizację ustawy – Prawo wodne w zakresie działalności spółek wodnych. KRIR oczekuje wprowadzenia zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących pobierania i rozliczania przez samorząd lokalny […]


Należy umożliwić większą dostępność do programów wsparcia na retencję

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR VI kadencji, które odbyło się 24 marca 2021 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o złagodzenie wymogów do programów wsparcia mających na celu zwiększenie retencji wody w Polsce. W Polsce brakuje prostych instrumentów finansowych, które wspierałyby […]


Nie będzie płatności przejściowych w latach 2021-2022 w ramach działania ONW

W związku z wnioskiem zgłoszonym na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. – o ustalenie czy rzeczywiście brak jest płatności przejściowych w latach 2021-2022 w ramach działania ONW przedstawiamy następującą informację: Zarząd Krajowej Rady wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 16 marca 2021 r. zwracając się o wyjaśnienie dlaczego podjęto […]


Wniosek KRIR w sprawie emerytur

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., wystąpił 13 kwietnia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w systemie emerytur rolniczych. Jednym z najpilniejszych problemów jest kwestia świadczeń zbiegowych i łączenia okresów składkowych w ZUS […]


W sprawie uruchomienia kredytów preferencyjnych

13 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających uzyskanie kredytów przez producentów rolnych, np. z zabezpieczeniem przyznanych płatności bezpośrednich, na zasadzie rozwiązania stosowanego od lutego 2016 r. W tym czasie została uruchomiona linia kredytowa dla producentów rolnych, którzy oczekiwali na wypłatę płatności […]