Komisja Budżetowa

 

KOMISJA BUDŻETOWA

Zgodnie z paragrafem 54 Statutu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, na okres kadencji Walnego Zgromadzenia W-MIR utworzona została Uchwałą Nr I/7/2019 Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 3 września 2019 r. Komisja Budżetowa. W skład komisji weszły następujące osoby:

Przewodnicząca – Agnieszka Kobryń

Lewalski Bartłomiej

Szypulski Wojciech

Tyc Agata

Kuriata Roman

Kasprowicz Ewa

Rochewicz Jan