Komisja Budżetowa

 

KOMISJA BUDŻETOWA

Zgodnie z paragrafem 54 Statutu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, na okres kadencji Walnego Zgromadzenia W-MIR utworzona została Uchwałą Nr I/8/2023 Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 3 listopada 2023 r. Komisja Budżetowa. W skład komisji weszły następujące osoby:

Przewodniczący Komisji – Wojciech Szypulski

Wiceprzewodniczący Komisji – Mateusz Cygan

Halina Domian

Zenon Iwanowski

Roman Kuriata

Wiesław Musiał

Agata Tyc

Wojciech Zabłocki