powiat węgorzewski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim –  Pan Robert Nowacki

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie węgorzewskim – Pan Jan Skrypoczko

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Budry Pan Jarosław Deneka
Budry Pan Daniel Maczuga
Pozezdrze Pan Robert Nowacki
Pozezdrze Pan Zbigniew Mamryk
Węgorzewo Pan Krzysztof Masiul
Węgorzewo Pan Jan Skrypoczko

W dniu 06 lipca 2020 roku o godzinie 10.30 w Węgorzewie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu węgorzewskiego. Na posiedzenie przybył przewodniczący rady Pan Robert Nowacki, delegat Pan Jan Skrypoczko oraz członkowie, Pan: Jarosław Deneka, Daniel Maczuga, Krzysztof Masiul, Zbigniew Mamryk.

Wśród przybyłych gości byli: Pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm, Pan Łukasz Bartkowski – Dyrektor ARiMR w Olsztynie, Pani Anna Mikielewicz – Kierownik ARiMR w Węgorzewie, Pani Ewa Lickiewicz – Kierownik PIORiN w Węgorzewie, Pan Leszek Florczyk – Kierownik PIW w Węgorzewie, Pani Kinga Latosińska – Kierownik PZDR w Węgorzewie.

Podczas posiedzenia poruszone były tematy dotyczące: programów pomocowych dla rolników, terminów składania wniosków, zabezpieczenia i walki z ASF-em, kontrole  przeprowadzane  w gospodarstwach rolnych.

Członkowie wraz z gośćmi również dyskutowali o bieżących problemach w rolnictwie. Wypracowano wnioski.

Po wyczerpaniu tematów, przewodniczący Pan Robert Nowacki podziękował wszystkim za przybycie i bardzo dobrą współpracę.