Analizy z zakresu produkcji rolnej i rynku rolnego

 

Raporty  o sytuacji na rynku zbóż, mięsa i produktów mlecznych

Raporty tygodniowe o sytuacji na rynku podstawowych produktów rolno-żywnościowych, zbóż, mięsa i produktów mlecznych: https://www.kowr.gov.pl/analiza/raporty-tygodniowe-o-sytuacji-na-rynku-zboz-miesa-i-produktow-mlecznych

Raporty miesięczne o sytuacji na rynku rolno-żywnościowym: https://www.kowr.gov.pl/analiza/informacja-o-sytuacji-na-rynku-rolno-zywnosciowym

Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych:

https://www.kowr.gov.pl/analiza/sytuacja-podazowo-popytowa-i-cenowa-na-podstawowych-rynkach-rolnych

Ceny produktów rolnych w maju  2021 roku

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/ceny-produktow-rolnych-w-maju-2021-roku,4,108.html

 Meldunki żniwne