Analizy z zakresu produkcji rolnej i rynku rolnego

 

GUS opublikował charakterystykę gospodarstw rolnych w 2020 roku.

Opublikowano analizę zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali upraw, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, zasobów pracy, typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2020-r-,6,1.html

Raporty  o sytuacji na rynku zbóż, mięsa i produktów mlecznych

Raporty tygodniowe o sytuacji na rynku podstawowych produktów rolno-żywnościowych, zbóż, mięsa i produktów mlecznych: https://www.kowr.gov.pl/analiza/raporty-tygodniowe-o-sytuacji-na-rynku-zboz-miesa-i-produktow-mlecznych

Raporty miesięczne o sytuacji na rynku rolno-żywnościowym: https://www.kowr.gov.pl/analiza/informacja-o-sytuacji-na-rynku-rolno-zywnosciowym

Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych:

https://www.kowr.gov.pl/analiza/sytuacja-podazowo-popytowa-i-cenowa-na-podstawowych-rynkach-rolnych

Ceny produktów rolnych w maju  2021 roku

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/ceny-produktow-rolnych-w-maju-2021-roku,4,108.html

 Meldunki żniwne