Komisje problemowe

 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej może spośród swojego składu powołać komisje problemowe. Komisje te pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek komisji problemowej, Walne Zgromadzenie Izby może rozszerzyć jej skład o osoby niebędące członkami Walnego Zgromadzenia. Jednak osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.

 

II Walne Zgromadzenie W-MIR w dniu 16.12.2019 r. powołało komisję ds. i Rodziny Wiejskiej,  komisję ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania wirusa ASF Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz komisję ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

Komisja ds.Rodziny Wiejskiej:

Przewodnicząca  – Zofia Stankiewicz

Kasprowicz Ewa

Kobryń Agnieszka

Suchocka Urszula

Tyc Agata

Wiśniewski Krzysztof

Komisja ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania ASF

Przewodniczący – Roman Puchalski

Dąbrowski Antoni

Lewalski Bartłomiej

Pich Józef

Przyłucki Arkadiusz

Salitra Jerzy

Sarnowski Marcin

Sugalski Zenon

Woźniel Adam

Komisja ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Przewodniczący – Krzysztof Kazaniecki

Kamiński Jan

Łowczak Andrzej

Miecznikowski Piotr

Nowacki Robert

Rochewicz Jan

Sańko Witold