Komisje problemowe

 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej może spośród swojego składu powołać komisje problemowe. Komisje te pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek komisji problemowej, Walne Zgromadzenie Izby może rozszerzyć jej skład o osoby niebędące członkami Walnego Zgromadzenia. Jednak osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.

 

I Walne Zgromadzenie W-MIR w dniu 03.11.2023 r. powołało komisję ds. i Rodziny Wiejskiej,  komisję ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania wirusa ASF Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz komisję ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

Komisja ds. Rodziny Wiejskiej:

       Halina Domian

Ewa Kasprowicz

Krzysztof Kazaniecki

Urszula Suchocka

Agata Tyc

 Krzysztof Wiśniewski

Komisja ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania ASF

Mateusz Cygan

Antoni Dąbrowski

Adam Głowacki

Zbigniew Godzieba

Roman Rapkowski

Marcin Sarnowski

 Zenon Sugalski

Mirosław Wołowiec

Komisja ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

      Mirosław Borowski

Ewa Kasprowicz

Krzysztof Kazaniecki

Roman Kuriata

Karol Mioskowski

Łukasz Pergoł

Józef Pich