Komisje problemowe

 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej może spośród swojego składu powołać komisje problemowe. Komisje te pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek komisji problemowej, Walne Zgromadzenie Izby może rozszerzyć jej skład o osoby niebędące członkami Walnego Zgromadzenia. Jednak osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.

 

I Walne Zgromadzenie W-MIR w dniu 03.11.2023 r. powołało komisję ds. i Rodziny Wiejskiej,  komisję ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania wirusa ASF Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz komisję ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

Komisja ds. Rodziny Wiejskiej:

Agata Tyc – Przewodnicząca Komisji

Ewa Kasprowicz – Wiceprzewodnicząca Komisji

  Halina Domian

Krzysztof Kazaniecki

Urszula Suchocka

 Krzysztof Wiśniewski

Komisja ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania ASF

Roman Rapkowski -Przewodniczący Komisji

Mateusz Cygan – Wiceprzewodniczący Komisji

Antoni Dąbrowski

Adam Głowacki

Zbigniew Godzieba

Marcin Sarnowski

 Zenon Sugalski

Mirosław Wołowiec

Komisja ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Krzysztof Kazaniecki – Przewodniczący Komisji

    Mirosław Borowski – Wiceprzewodniczący Komisji

Ewa Kasprowicz

Roman Kuriata

Karol Mioskowski

Łukasz Pergoł

Józef Pich