powiat kętrzyński

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim– Pan Mirosław Wołowiec

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie kętrzyńskim– Pan Roman Kuriata

Wybrani do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim  VII kadencji:

gmina Pan Pani Imię imię II Nazwisko
Barciany Pani Beata Gomulicka
Barciany Pan Marek Łapin
Kętrzyn Pani Agnieszka Dobrzyńska
Kętrzyn Pan Jan Karol Lewczyk
Korsze Pan Mirosław Wołowiec
Korsze Pan Paweł Bartłomiej Zbiciak
Reszel Pan Krzysztof Gerwatowski
Reszel Pan Roman Luchowski
Srokowo Pan Łukasz Całkowski
Srokowo Pan Roman Kuriata

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim VI kadencji:
Dnia 15 listopada 2022 r. w Korszach odbyło się posiedzenie Rady Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim. W obradach uczestniczyli: Pan Michał Kochanowski –  Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, Pan Jan Adamowicz – Burmistrz Korsz, Pani Anna Muczyń – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kętrzynie, Pani Mariola Kustra z Zespołu Doradców nr 6 w Kętrzynie,
Pan Mirosław Rodak z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kętrzynie, Pan Tomasz Komorowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie,
Pan Robert Nowacki – Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie w Olecku,  Pan Jerzy Bachar – Główny Specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Korszach oraz Pan Marek Kuźniewski – Wiceprezes Zarządu W-MIR. Główne poruszane tematy to: kończące się dzierżawy wielkopowierzchniowych działek Skarbu Państwa – których na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku wolnych będzie 4 tysiące ha, pomoc finansowa w zakresie wsparcia dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w zawiązku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 roku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz inwestycje grupy Orlen zakładające ogromne zapotrzebowanie na biokomponenty z rzepaku.

 

 

 

Dnia 20 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim, w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu. W obradach uczestniczyli: Pan Michał Kochanowski –  Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, Pan Marek Janiszewski
– Burmistrz Gminy Reszel,  Pani Maria Wyszkowska – Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kętrzynie, Pani Anna Muczyń – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kętrzynie, Pan Tomasz Komorowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Kętrzynie,  Pani Wioleta Panasewicz i Andrzej Skórka z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Główne poruszane tematy to: sytuacja epidemiologiczna powrót wśród zwierząt domowych
i dziko żyjących, ASF, HPAI,  inwestycje przeprowadzone i planowane do przeprowadzenia przez Wody Polskie w powiecie kętrzyńskim w 2022 r., podsumowanie kampanii o przyznanie płatności bezpośrednich, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW i dobrostanowe w 2021 r.
i 2022 roku. Przyjęto jeden wniosek merytoryczny do Zarządu W-MIR.

 

 

W dniu 25 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. W obradach uczestniczyli: Pan Marek Kuźniewski – Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Pani Małgorzata Chociełowska – Sekretarz Urzędu Gminy Srokowo, Pani Iwona Owczarzak – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie (omówiła zmiany w przepisach dotyczące hodowców trzody chlewnej, sytuację bieżącą z ASF i HPAI), Pan Tomasz Komorowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie (podsumował kampanię o płatności bezpośrednie w 2021 r.  oraz omówił bieżące działania PROW), Pan Zdzisław Szypulski – Kierownik Nadzoru Wodnego
w Kętrzynie (omówił zagrożenie zalewowe w powiecie kętrzyńskim oraz bieżące działania Nadzoru Wodnego), Pan Andrzej Cebulski – Doradca, przedstawiciel Zespołu Doradców w Kętrzynie (przedstawił ofertę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, sprawy bieżące
oraz „Ekoschematy” z Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027). Poza zaproszonymi gośćmi w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Rady Powiatowej W-MIR z pow. kętrzyńskiego.

 

Dnia 23 czerwca 2020 roku w Pastwiskach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. Podczas spotkania pani Iwona Owczarzak omówiła, sytuację epidemiologiczną związaną z ASF i ptasią grypą, podkreślając regres oraz zachęciła
do kontaktu w sprawie rolniczego handlu detalicznego. Pan Tomasz Komorowski podsumował kampanię 2020 o dopłaty bezpośrednie, ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz dobrostanowe. Poinformował o kontrolach gospodarstw z płatności zwierzęcych. Poprosił KGW o jak najszybsze składanie wniosków o płatność. Omówił realizację wypłat programów pomocowych. Zachęcał do korzystania z aplikacji IRZ plus oraz przypomniał o terminowym i zgodnym z deklaracją wysiewie międzyplonów w ramach rozliczenia zazielenienia.  Pan Jerzy Bachar przekazał informację o obniżeniu oprocentowania przez UE dla kredytów udzielanych przez KOWR do 2,35% płaconego przez kredytobiorcę. Omówił obrót ziemią agencyjną w 2020 roku. Wójt Gminy Barciany, pani Marta Kamińska, mówiła o powszechnym spisie rolnym, odbiorze foli rolniczych i azbestu, zapowiedziała kontrolę nieprawnego użytkowania gruntów gminnych, omówiła temat prac drogowych przeprowadzonych i planowanych. Pan Marek Kuźniewski przedstawił informację
z bieżących prac Zarządu W-MIR.

 

W dniu 10 października 2019 roku Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim Kazimierz Wróblewski zwołał posiedzenie Rady, które odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie. W obradach uczestniczyli: Paweł Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Tomasz Komorowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie, dr Józef Mikucki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie, Jerzy Bachar – Główny Specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Kętrzynie oraz Zdzisław Szypulski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kętrzynie.

W pierwszej części spotkania Rada wysłuchała wystąpienia dr Józefa Mikuckiego, który przekazał najnowsze informacje dotyczące rozprzestrzeniania się choroby ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). W powiecie kętrzyńskim odnotowano w sumie 48 przypadków ASF (łącznie z dzikami), z czego 22 przypadki w 2019 roku, w sumie 4 ogniska z czego 2 w roku 2018 i 2 w roku 2019. Wszyscy poszkodowani rolnicy otrzymają pełne odszkodowania. Pomimo stosowania bioasekuracji choroba rozprzestrzenia się.

Następnie zają głos Tomasz Komorowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie pochlebnie wypowiadając się na temat działania aplikacji e-Wniosek Plus w 2019 roku. Podsumował, że na 636 spraw ONW, 65 spraw PRSK, 154 sprawy RE, 100% wymienionych jest przygotowana do wypłaty zaliczek. W ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będzie do 70% kwoty należnej rolnikowi, natomiast od tego roku wypłacane będą również zaliczki na poczet płatności ONW, PRSK, RE i zalesień do 85% kwoty należnej rolnikowi. Zaliczek nie otrzymają rolnicy u których były kontrole na miejscu. Zaliczek nie otrzymają rolnicy do działek, które w 2019 roku podlegały scaleniom, podziałom lub w stosunku do których są jakieś niejasności. Wypłata zaliczek rozpocznie się w połowie października. Do BP ARiMR w Kętrzynie wpłynęło na 10.10.2019r. 11 wniosków o pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane gradem i deszczem nawalnym, 1 wniosek o wyrównanie dochodów w związku z wystąpieniem ASF oraz 113 wniosków o dopłatę do materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany. Kierownik Komorowski pochwalił Wójta Kętrzyna za oznakowanie miejscowości i budynków prywatnych, ułatwiające pracę w terenie pracownikom ARiMR. Kierownik zachęcał do korzystania z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania..”, ponieważ w powiecie kętrzyńskim są tylko 2 spółki wodne a zalewanych okresowo corocznie jest ok.600-700 ha oraz zachęcał do korzystania z aplikacji IRZ Plus przez posiadaczy zwierząt.

Kolejnym prelegentem był Jerzy Bachar – Główny Specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Korszach. Omówił temat poddzierżawiania gruntów KOWR, bezprawnego użytkowania działek oraz wyłudzania dopłat. Przedstawił szczegółowo sytuacje, w których KOWR może wykupić grunt prywatny.

Pan Zdzisław Szypulski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kętrzynie, przedstawił strukturę organizacyjną Wód Polskich oraz zadania i zakres działań poszczególnych struktur. Po wypowiedzi Pana Szypulskiego członkowie Rady intensywnie apelowali o czyszczenie cieków wodnych i bardziej efektywne działanie Nadzoru Wodnego.

Wójt Gminy Kętrzyn, Paweł Bobrowski przedstawił przeprowadzone przez Urząd Gminy działania w związku z programem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” oraz omówił sytuację gospodarowania odpadami komunalnymi. Na zakończenie Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, przekazał informacje z bieżących prac Zarządu.