powiat kętrzyński

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim–  Pan Kazimierz Wróblewski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie kętrzyńskim– Pan Roman Kuriata

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Barciany Pan Piotr Drozd
Barciany Pan Marek Łapin
Kętrzyn Pan Jan Lewczyk
Kętrzyn Pan Kazimierz Wróblewski
Korsze Pan Mirosław Wołowiec
Korsze Pan Paweł Zbiciak
Reszel Pan Krzysztof Gerwatowski
Reszel Pan Roman Luchowski
Srokowo Pan Karol Hatalak
Srokowo Pan Roman Kuriata

Dnia 23 czerwca 2020 roku w Pastwiskach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. Podczas spotkania pani Iwona Owczarzak omówiła, sytuację epidemiologiczną związaną z ASF i ptasią grypą, podkreślając regres oraz zachęciła
do kontaktu w sprawie rolniczego handlu detalicznego. Pan Tomasz Komorowski podsumował kampanię 2020 o dopłaty bezpośrednie, ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz dobrostanowe. Poinformował o kontrolach gospodarstw z płatności zwierzęcych. Poprosił KGW o jak najszybsze składanie wniosków o płatność. Omówił realizację wypłat programów pomocowych. Zachęcał do korzystania z aplikacji IRZ plus oraz przypomniał o terminowym i zgodnym z deklaracją wysiewie międzyplonów w ramach rozliczenia zazielenienia.  Pan Jerzy Bachar przekazał informację o obniżeniu oprocentowania przez UE dla kredytów udzielanych przez KOWR do 2,35% płaconego przez kredytobiorcę. Omówił obrót ziemią agencyjną w 2020 roku. Wójt Gminy Barciany, pani Marta Kamińska, mówiła o powszechnym spisie rolnym, odbiorze foli rolniczych i azbestu, zapowiedziała kontrolę nieprawnego użytkowania gruntów gminnych, omówiła temat prac drogowych przeprowadzonych i planowanych. Pan Marek Kuźniewski przedstawił informację
z bieżących prac Zarządu W-MIR.

 

W dniu 10 października 2019 roku Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim Kazimierz Wróblewski zwołał posiedzenie Rady, które odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie. W obradach uczestniczyli: Paweł Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Tomasz Komorowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie, dr Józef Mikucki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie, Jerzy Bachar – Główny Specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Kętrzynie oraz Zdzisław Szypulski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kętrzynie.

W pierwszej części spotkania Rada wysłuchała wystąpienia dr Józefa Mikuckiego, który przekazał najnowsze informacje dotyczące rozprzestrzeniania się choroby ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). W powiecie kętrzyńskim odnotowano w sumie 48 przypadków ASF (łącznie z dzikami), z czego 22 przypadki w 2019 roku, w sumie 4 ogniska z czego 2 w roku 2018 i 2 w roku 2019. Wszyscy poszkodowani rolnicy otrzymają pełne odszkodowania. Pomimo stosowania bioasekuracji choroba rozprzestrzenia się.

Następnie zają głos Tomasz Komorowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie pochlebnie wypowiadając się na temat działania aplikacji e-Wniosek Plus w 2019 roku. Podsumował, że na 636 spraw ONW, 65 spraw PRSK, 154 sprawy RE, 100% wymienionych jest przygotowana do wypłaty zaliczek. W ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będzie do 70% kwoty należnej rolnikowi, natomiast od tego roku wypłacane będą również zaliczki na poczet płatności ONW, PRSK, RE i zalesień do 85% kwoty należnej rolnikowi. Zaliczek nie otrzymają rolnicy u których były kontrole na miejscu. Zaliczek nie otrzymają rolnicy do działek, które w 2019 roku podlegały scaleniom, podziałom lub w stosunku do których są jakieś niejasności. Wypłata zaliczek rozpocznie się w połowie października. Do BP ARiMR w Kętrzynie wpłynęło na 10.10.2019r. 11 wniosków o pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane gradem i deszczem nawalnym, 1 wniosek o wyrównanie dochodów w związku z wystąpieniem ASF oraz 113 wniosków o dopłatę do materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany. Kierownik Komorowski pochwalił Wójta Kętrzyna za oznakowanie miejscowości i budynków prywatnych, ułatwiające pracę w terenie pracownikom ARiMR. Kierownik zachęcał do korzystania z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania..”, ponieważ w powiecie kętrzyńskim są tylko 2 spółki wodne a zalewanych okresowo corocznie jest ok.600-700 ha oraz zachęcał do korzystania z aplikacji IRZ Plus przez posiadaczy zwierząt.

Kolejnym prelegentem był Jerzy Bachar – Główny Specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Korszach. Omówił temat poddzierżawiania gruntów KOWR, bezprawnego użytkowania działek oraz wyłudzania dopłat. Przedstawił szczegółowo sytuacje, w których KOWR może wykupić grunt prywatny.

Pan Zdzisław Szypulski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kętrzynie, przedstawił strukturę organizacyjną Wód Polskich oraz zadania i zakres działań poszczególnych struktur. Po wypowiedzi Pana Szypulskiego członkowie Rady intensywnie apelowali o czyszczenie cieków wodnych i bardziej efektywne działanie Nadzoru Wodnego.

Wójt Gminy Kętrzyn, Paweł Bobrowski przedstawił przeprowadzone przez Urząd Gminy działania w związku z programem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” oraz omówił sytuację gospodarowania odpadami komunalnymi. Na zakończenie Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, przekazał informacje z bieżących prac Zarządu.