powiat ełcki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim–  Pan Krzysztof Ignacy Wiśniewski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie ełckim– Pan Jan Ireneusz Kamiński

 

Wybrani do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim VII kadencji:

gmina Pan Pani Imię imię II Nazwisko
Ełk Pan Robert Karwowski
Ełk Pan Paweł Iwaszko
Kalinowo Pan Jan Ireneusz Kamiński
Kalinowo Pan Andrzej Wiśniewski
Prostki Pan Mariusz Jurczykowski
Prostki Pan Krzysztof Ignacy Wiśniewski
Stare Juchy Pan Kamil Dariusz Kostko
Stare Juchy Pan Łukasz Tokarzewski

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim VI kadencji:

 

„Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”

 

1 czerwca 2022 r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej Sekcji Zamiejscowej KOWR w Ełku odbyły się coroczne powiatowe eliminacje „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony, Środowiska i BHP
w Rolnictwie” organizowane przez Zespół Doradców w Ełku. W konkursie wzięło udział trzynaścioro uczestników – młodych rolników w wieku do 35 lat. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzenie, a trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, dodatkowo wezmą udział w etapie wojewódzkim, organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, który odbędzie się 21 czerwca 2022 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ufundowała atrakcyjne nagrody, które wręczył pan Krzysztof Wiśniewski – przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim.

 

 

02 września w Kalinowie odbyły się Dożynki Gminy Kalinowo, w których Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą reprezentował Pan Jan Ireneusz Kamiński  – Członek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim, który brał udział w komisji oceniającej wieńce dożynkowe . I miejsce zajął wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich Kalinowo, II miejsce wieniec wykonany przez sołectwo Pisanica, III ex aequo wieńce sołectw Makosieje oraz Stożne IV miejsce wieniec  sołectwa Łoje.