powiat ełcki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim–  Pan Krzysztof Wiśniewski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie ełckim– Pan Jan Kamiński

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Ełk Pan Robert Karwowski
Ełk Pan Paweł Iwaszko
Kalinowo Pan Artur Pawłowski
Kalinowo Pan Jan Kamiński
Prostki Pan Krzysztof Wiśniewski
Prostki Pan Krzysztof Borkowski
Stare Juchy Pan Andrzej Tokarzewski
Stare Juchy Pan Kamil Kostko

02 września w Kalinowie odbyły się Dożynki Gminy Kalinowo, w których Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą reprezentował Pan Jan Ireneusz Kamiński  – Członek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim, który brał udział w komisji oceniającej wieńce dożynkowe . I miejsce zajął wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich Kalinowo, II miejsce wieniec wykonany przez sołectwo Pisanica, III ex aequo wieńce sołectw Makosieje oraz Stożne IV miejsce wieniec  sołectwa Łoje.