powiat gołdapski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim–  Pan Krzysztof Kazaniecki

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie gołdapskim– Pan Mieczysław Pińczak

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie gołdapskim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Banie Mazurskie Pan Mieczysław Pińczak
Banie Mazurskie Pan Tomasz Kupicz
Dubeninki Pan Andrzej Olszewski
Dubeninki Pani Wiesława Raczyło
Gołdap Pan Krzysztof Kazaniecki
Gołdap Pan Mariusz Naszkiewicz

08 września w Dubeninkach odbyły się Dożynki Parafialne, w których Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą reprezentowała Pani Wiesława Raczyło – Członek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim. Podczas dożynek rozstrzygnięto konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na kosz dożynkowy. W kategorii wieniec dożynkowy zwyciężyło sołectwo Maciejowięta natomiast w kategorii kosz dożynkowy zwyciężyło sołectwo Stańczyki.