powiat gołdapski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim – Pan Krzysztof Kazaniecki

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie gołdapskim– Pan  Mieczysław Mirosław Pińczak

 

Wybrani do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim VII kadencji:

gmina Pan Pani Imię imię II Nazwisko
Banie Mazurskie Pan Mieczysław Mirosław Pińczak
Banie Mazurskie Pan Tomasz Kupicz
Dubeninki Pani Wiesława Raczyło
Gołdap Pan Krzysztof Tomasz Kazaniecki
Gołdap Pan Piotr Banach