Najnowsze wieści


Komunikat posła do PE Krzysztofa Jurgiela z Komisji AGRI, 09.01.2023

Komunikat prasowy nr 75 z dnia 9 stycznia 2023 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Tematy główne: Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do przekształcenia sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych w sieć danych dotyczących zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych Wymiana poglądów z Komisją na temat ukraińskiej produkcji rolnej i wywozu […]


Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych

      „Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych” Paweł Nicia*, Paweł Zadrożny*, Tomasz Wojewodzic** Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie *Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki **Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej   Opracowano w ramach projektu: Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy […]


W sprawie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd KRIR wysapił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwolnienia rolników z opłat za kontrole Inspekcji Weterynaryjnej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie […]


Wniosek o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy na bioetanol

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 9 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników w celu zagospodarowania tego ziarna przez PKN Orlen do produkcji bioetanolu. W przekazanym Stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zagospodarowania ziarna kukurydzy do produkcji bioetanolu czytamy: Import kukurydzy z […]


Wniosek Zarządu KRIR o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 10 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie cena spada poniżej ceny minimalnej. […]