UWAGA SUSZA! Można już składać wnioski do gmin o szacowanie suszy!

Więcej: https://wmirol.org.pl/2023/07/21/uwaga-susza-mozna-juz-skladac-wnioski-do-gmin-o-szacowanie-suszy/

Najnowsze wieści


MRiRW w sprawie zwolnień środowiskowych dla rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych

W związku z realizacją wniosku Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego dotyczącym wyłączenia rzeźni rolniczych z obowiązków wynikających z procedury wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 10 listopada 2023 r., przekazuje co następuje: Obecnie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie są prowadzone prace legislacyjne ani koncepcyjne […]


Wniosek o zwiększenie limitu w ramach RHD

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obowiązku zgłaszania dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 08 listopada 2023 r., informuje co następuje: W odpowiedzi na pismo znak KRIR/JM/1136/2023 z dnia 26.10.2023 r w sprawie zapytania dotyczącego konieczności zgłoszenia dodatkowej siedziby […]


Zgłoszenia dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obowiązku zgłaszania dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 08 listopada 2023 r., informuje co następuje: W odpowiedzi na pismo znak KRIR/JM/1136/2023 z dnia 26.10.2023 r w sprawie zapytania dotyczącego konieczności zgłoszenia dodatkowej siedziby […]


Wystąpienie o rozszerzenie beneficjentów dodatku dla sołtysów

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 26 października 2023 r. w sprawie możliwości zmiany przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa1, tak aby do świadczenia uprawnione były również osoby, które pełniły funkcję sołtysa przed 1990 r., resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienia. Zgodnie z art. […]


Inwestycje chroniące wody przed azotanami – nabór trwa

Do 24 listopada 2023 r. można się ubiegać o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a limit na rolnika i gospodarstwo wynosi 150 tys. zł. Nabór prowadzą oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR, rozpoczął się […]