Najnowsze wieści


Resort rolnictwa informuje o zwrocie podatku akcyzowego

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 25 kwietnia 2024 r., przedstawiło informacje, że w ustawie budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego na rok 2024 została zaplanowan kwota 1,663 mln […]


Wystąpienie o objęcie ochroną prawną zapachów i odgłosów związanych z produkcją rolniczą

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie stworzenia uregulowań prawnych, które pozwolą objąć ochroną prawną tradycyjne zapachy i odgłosy związane z produkcją rolniczą resort rolnictwa poinformował pismem z 26 kwietnia 2024 r., że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowane są wszystkie napływające sygnały dotyczące warunków prowadzenia działalności rolniczej. Warunki pracy […]


MRiRW zapowiada zmiany dla grup producentów wnioskowane przez KRIR

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 marca 2024 r., w sprawie długości okresu zobowiązań dla beneficjentów interwencji I.13.2 „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych” uwzględnionej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), resort rolnictwa przedstawił pismem z 25 kwietnia 2024 r. […]


Uwaga! 2 maja biura W-MIR nieczynne.

Informujemy Państwa, że w dniu 2 maja 2024 r. biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie oraz wszystkie Odziały Terenowe Biura Izby będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do nas 6 maja.


Procedury dot. oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Informujemy, że na stronie  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Olsztynie  w zakładce Co robimy >> Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictw >> Rolnictwo >> Procedury dot. szacowania szkód w rolnictwie spowodowane Niekorzystnymi Zjawiskami Atmosferycznymi w 2024 zamieszczone zostały wzory wniosków obowiązujące w 2024 oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko-mazurskiego o powołaniu komisji do oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Link do strony: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/procedury-dot-szacowania-szkod-w-rolnictwie-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi-w-2024