Najnowsze wieści


Tylko 100 sztuk drobiu rzeźnego w ramach RHD

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR 28 października 2021 r. na wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. o wprowadzenie jasnej interpretacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego lub uzgodnienie z Ministrem Finansów stosownej zmiany przepisów o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard […]


Wniosek KRIR o interwencję w sprawie zaniżonych cen skrobi – MRiRW wyjaśnia

W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady izb Rolniczych z 28 października 2021 r. w sprawie niskich cen proponowanych rolnikom przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną Sekretarz Stany w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi Ryszard Bartosik  poinformował, że w bieżącym sezonie ceny otrzymywane za ziemniaki skrobiowe są zbliżone do poziomu cen w sezonie 2020/2021, tj. ok. 0,30 zł/kg, jednak […]


MRiRW w sprawie wydłużenia terminu stosowania nawzów naturalnych

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 27 października 2021 r. dotyczący wydłużenia do 30 listopada terminu stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, co następuje: Aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 […]


II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line. Link do testu Regulamin konkursu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Europejska Akademia Kobiet Wiejskich – zapraszamy do udziału

Jesteś lokalną liderką? Działasz w KGW? To dla Ciebie jest Europejska Akademia Kobiet Wiejskich! Zapraszamy! Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z EUROPE DIRECT Olsztyn serdecznie zaprasza przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w konferencji pn. Europejska Akademia Kobiet Wiejskich, która odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2021 r. w Starych Jabłonkach (Hotel Anders). Integralną częścią […]