Najnowsze wieści


Wymagania weterynaryjne dla małych rzeźni rolniczych

W odpowiedzi na pismo KRIR >>> z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w rzeźniach rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 25 maja 2021 r., przekazuje następujące informacje (pismo do pobrania): „W odniesieniu do kwestii wymogów prawa żywnościowego mających zastosowanie do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, […]


Uwaga! Kolonie Pogorzelica – nabór

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach: – 16.07.-24.07.2021 roku w miejscowości Pogorzelica, Ośrodek „Cis” dawna nazwa „Leśny Zaułek” – budynek „Gil” ul. Słoneczna 3 (50 uczestników). Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 600 zł […]


Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,6%. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie loch ogółem o 7,7%.   * Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego: –    […]


Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2020 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2020 r., jak i bieżąca (grudzień 2020 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2021 r. Więcej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/koniunktura-w-gospodarstwach-rolnych-w-drugim-polroczu-2020-roku,10,17.html Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2020 roku Według wstępnych danych* pogłowie bydła w grudniu 2020 […]


Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1,3 mln i zmniejszyła się o blisko 13% w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010). Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1 317 tys. […]