Najnowsze wieści


Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie redukcji populacji ptaków w związku z ptasią grypą.

Poniżej do pobrania odpowiedź resortu na wnioski dotyczące redukcji populacji ptaków, w związku z prawdopodobieństwem przenoszenia wirusa ptasiej grypy oraz zwiększenia odstrzału redukcyjnego dzików. DOS.dws.073.4.2021. na KRIR_MJ_655_21  


Ministerstwo pisze w sprawie cen nawozów.

Poniżej odpowiedź Pani Niny Dobrzyńskiej Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej, przysłany pismem znak DIR/1005/2021 z dnia 14.06.2021 r., o wyjaśnienie wzrostu cen nawozów mineralnych w 2021 roku (pismo KRIR/MR/678/2021) oraz na wystąpienie Zarządu KRIR na wniosek Izby Rolniczej […]


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie szkód w uprawach rolnych

20 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystosowało odpowiedź na wniosek KRIR z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie redukcji dzikiego ptactwa wyrządzającego szkody w uprawach rolnych oraz zwiększenia odstrzału sanitarnego dzików. Gatunki ptaków występujące w Polsce są chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt […]


Odpowiedź MRiRW na wniosek w sprawie umożliwienia stosowania dikwatu

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Izby Rolniczej w Opolu, o przywrócenie możliwości stosowania dikwatu w plantacjach nasiennych, wyjaśniające dlaczego nie można przywrócić pozwolenia na powszechne stosowanie dikwatu, jednak istnieje możliwość zgody na jednorazowe zastosowanie go w sytuacjach nadzwyczajnych.


Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na pismo KRIR w sprawie przepisów prawnych umożliwiających wykorzystanie ziemi pozyskanej z budów na rekultywacje i wyrównanie posiadanych przez rolników gruntów rolnych