Aktualności


Wniosek KRIR o aktualizację minimalnych cen skupu i uruchomienie interwencji

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 stycznia 2024 r., dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie podjęcia działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych, resort rolnictwa poinformował 1 lutego 2024 r., co następuje. „W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi urealnienie (podwyższenie) poziomów […]


Informacja o konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Ursus S.A

Poniżej do zapoznania się  informacja o konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Ursus S.A   Informacja – konkus ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa URSUS


PDO – LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. W wyniku analizy doświadczeń w prowadzonych ramach PDO powstała lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2024 r.. […]


Protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego 

  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zamieszcza protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu. Protokół z przeprowadzonego postępowania


O modyfikacji środków tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą

W dniu 22 stycznia 2024 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się spotkanie z członkami Prezydium Copa-Cogeca oraz Sekretarzem Generalnym Copa-Cogeca w sprawie ustalenia stanowiska odnośnie modyfikacji środków tymczasowej liberalizacji handlu (ATM) z Ukrainą. W spotkaniu wzięli udział Minister Rolnictwa RP Czesław Siekierski wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również Prezes […]


Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

Jak podaje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej  – Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Ministerstwo finansów zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego KSeF i wskaże nowy termin wdrożenia systemu. Podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek […]


Komisarz UE ds. rolnictwa w sprawie odstępstwa od norm GAEC 6, 7 i 8

W odpowiedzi na pismo KRIR skierowane do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał następujące wyjaśnienia w sprawie wprowadzenia odstępstwa od normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 6, 7 i 8 (GAEC 6, 7 i 8 ) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). „Odnotowaliśmy obawy leżące […]


Dobrostan zwierząt: Wydłużenie terminu na określenie przeznaczenia bydła do opasu w IRZ do 5 lutego 2024 !

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło do 5 lutego 2024 r., termin na określenie w systemie IRZ przeznaczenia bydła do opasu. Jest to ważna informacja dla rolników wnioskujących o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów. Zgodnie z podpisaną 17 stycznia br. nowelizacją rozporządzenia, do płatności zostanie także zakwalifikowane bydło poddane ubojowi do […]


Wniosek KRIR o aktualizację minimalnych cen płodów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek II Posiedzenia KRIR VII kadencji, wystosował w dniu 12.01.2024 r. pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen  skupu płodów rolnych. Treść wystąpienia poniżej: KRIR-MR-50-2024 aktualizacja minimalnych cen skupu do MRiRW  


Zapytanie dot. złożenia oferty na zakup samochodu osobowego

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, NIP 7392421905, REGON 510474080 zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego, bez wad i uszkodzeń, sprawnego technicznie i kompletnego, gotowego do użytku samochodu osobowego (kombi) dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. zaproszenieauto2024 Zalaczniknr1_Formularz_ofertowy2024 Zalacznik1aFormularz-techniczny2024 umowa_projekt2024