Notatka z zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie kalendarzy wieloplanszowych na 2019

 

<< powrót

 

Notatka z zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku
na wykonanie i dostarczenie kalendarzy wieloplanszowych na 2019 dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

 

Dnia 6 listopada 2018 roku na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pod adresem: http://wmirol.org.pl/2018/11/06/zapraszamy-do-skladania-ofert-na-wykonanie-i-dostarczenie-kalendarzy-wieloplanszowych-na-2019-rok/ ogłoszono zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie kalendarzy wieloplanszowych na 2019 rok.

Do dnia 13 listopada do godziny 10.00 do siedziby W-MIR wpłynęły oferty następujących firm:

1. Agraf, ul. Sielska 14B, 10-802 Olsztyn;

2. P. P.H.U. „LIR” Elżbieta Zajet, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg;

3. Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska, Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz;

4. Mikodruk Computer s.c., ul. Ptomeleusza 23, Kalisz.

Oferty uzyskały następującą punktację:

1. Agraf – 56 pkt (za cenę 51 pkt, za doświadczenie 5 pkt),

2. P. P.H.U. „LIR” Elżbieta Zajet – 71 pkt (za cenę 41 pkt, za doświadczenie 30 pkt),

3. Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska – 100 pkt (za cenę 70 pkt, za doświadczenie 30 pkt),

4. Mikodruk Computer s. c. – 77 pkt (za cenę 62 pkt, za doświadczenie 15 pkt).

 

Po podliczeniu punktacji stwierdzono, że firma Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, wobec czego wyłoniono ją jako wykonawcę kalendarzy wieloplanszowych na 2019 dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

 

Biuro WMIR.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.