Aktualności


Jak zwalczać ślimaki?

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR  w sprawie opracowania metodyk zwalczania. ślimaków nagich w uprawach roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na Platformie Sygnalizacji Agrofagów prowadzonej przez Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu wieloletniego znajdują się opracowania dotyczące zwalczania ślimaków takie jak: […]


Agrokoncpet – profesjonalne doradztwo rolnicze.

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Agrokoncept – naszego partnera w rolnictwie. Szczegóły na stronie: www.agrokoncpet.pl    


Zarząd KRIR pisze do Komisarza UE ds.rolnictwa

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku ze znacznym spadkiem cen mięsa wieprzowego i drobiu zwrócił się do Komisarza Janusza Wojciechowskiego o uruchomienie działań interwencyjnych na tych rynkach. Do pobrania pismo: Pismo do Komisarza UE


Wniosek o wydłużenie naboru na „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

W dniu 23 listopada 2020 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Haliny Szymańskiej o wydłużenie do dnia 28 grudnia 2020 r. terminu naboru na poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” ze względu na pandemię koronawirusa. Rolnicy z całego kraju zwracają […]


Konsultacje publiczne w sprawie planu działania UE pn. „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby – budowanie zdrowszej planety dla zdrowszego społeczeństwa”

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje publiczne w sprawie planu działania UE pn. „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby – budowanie zdrowszej planety dla zdrowszego społeczeństwa” („Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People”).  Główny filar Europejskiego Zielonego Ładu – ambicja „zero zanieczyszczeń” będzie opierać się […]


Wysokie ceny badań blokują rozwój RHD wyjaśnienia MRiRW

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22.10.2020r. – pismo skierowane na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie możliwości dofinansowania, zmniejszenia lub zniesienia kosztów badań mikrobiologicznych żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego, resort rolnictwa przekazał następujące informacje. W ramach instrumentu pomocy w zakresie wsparcia inwestycji w przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wdrożonego na […]


Potrzebna interwencja na rynku trzody chlewnej i rynku drobiu

23 listopada 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interwencję w związku z dramatyczną sytuacją na krajowym rynku trzody chlewnej, gdyż w obecnej sytuacji to wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz SARS-CoV-2 dyktują ceny wieprzowiny. Niepewność na rynku wieprzowiny, a także obawy związane z panującymi obecnie wirusami zmusiły producentów […]


Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń

W terminie do dnia 01.12.2020 r. producenci świń, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw […]


Szkolenie online pt.„Ekologiczna produkcja ogrodnicza”

Instytut Ogrodnictwa serdecznie zaprasza na szkolenie online pt.„Ekologiczna produkcja ogrodnicza” w dniu 30 listopada 2020 r. przygotowane w ramach Programu Wieloletniego IO (2015-2020). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  Program szkolenia,  dostępny jest na stronie www.inhort.pl


Webinarium pt. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN UPRAWNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zaprasza na webinarium pt. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN UPRAWNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, które odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godzinie 8:50. Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie naszego Ośrodka pod linkiem https://wmodr.pl/informacje/2118