Aktualności


Festiwal kultur „U noju na Warniji” – zapraszamy do udziału

  Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.   Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Gminą Gietrzwałd, Stowarzyszeniem „Piękny Most” oraz firmą „Rol-Wam” serdecznie zaprasza zespoły, kapele, grupy zajmujące się muzyką ludową i biesiadną, działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, do udziału […]


Opinia samorządu rolniczego nt. projektu rozporządzenia dotyczącego rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych

Samorząd rolniczy przekazał opinię do  projektu  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Odnosząc się do przepisów ww. rozporządzenia, wnosimy następujące uwagi: – Ograniczenie w § 2. ust 1) uboju zwierząt pochodzących […]


O „ustawie odorowej w Sejmie”

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, poświęcone tematowi tzw. „ustawy odorowej”. W posiedzeniu wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele z wojewódzkich izb rolniczych  z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem na czele. Wszyscy zebrani na posiedzeniu zgodzili się do tego, że projekt ustawy o minimalnej odległości od […]


XIII Walne Zgromadzenie W-MIR

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje XIII Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniach 20-21 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym u Maksia w Brajnikach k/Szczytna Proponowany jest następujący porządek obrad: I dzień obrad […]


Zapowiedzi dopłat do wapnowania, odbioru folii i usuwania azbestu.

10 maja minister środowiska Henryk Kowalczyk wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim przedstawili programy priorytetowe dotyczące usuwania materiałów szkodliwych oraz ochrony gleb, które będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przeznaczono 300 mln zł na lata 2019-2023. Natomiast […]


Prawo łowieckie – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

8 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 17 września 2013 r. o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. I tak Trybunał orzekł, iż w zakresie, w jakim ustawa Prawo łowieckie przewiduje, że obwody łowieckie są wydzierżawiane przez wskazane w tym przepisie […]


Uwaga Rolnicy! Zmiany zasad zgłaszania i szacowania szkód łowieckich!

W dniu 27 kwietnia 2019  weszło w życie  rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające zasady  zgłaszania i szacowania szkód łowieckich (Dz.U. z 2019 poz. 776). Rozporządzenie określa: – sposób i termin zgłaszania szkód łowieckich; – sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich; – sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich; – sposób […]


XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

Od kwietnia 2019 roku trwają prace nad realizacją XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU. Podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie zwróciło się o zgłoszenie kandydatów do tytułu „ROLNIK – FARMER ROKU” do Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych, które zgłaszają kandydatów do w oparciu […]


Newsletter nr 4/2019

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Newslettera W-MIR: Newsletter W-MIR 4_2019


Informacja dot. pracy biura W-MIR w dniu 02.05.2019 r.

Informujemy Państwa, że w dniu 2 maja 2019 r. biuro W-MIR w Olsztynie oraz biuro w Olecku i Szczytnie będą nieczynne. W tym dniu zapraszamy Państwa do biur terenowych W-MIR w Elblągu, Bartoszycach, Giżycku i Nowym Mieście Lubawskim. Za utrudnienia przepraszamy.