Aktualności


Notatka z przeprowadzenia rozeznania rynku

Realizując zamówienie usługi wykonania i montażu żaluzji pionowych (verticale) na 8 oknach w budynku przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie. W dniu 13 lipca 2018 roku zwrócono się, w formie ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: http://wmirol.org.pl/2018/07/13/zapytanie-w-trybie-rozeznania-rynku-dotyczace-uslugi-wykonania-i-montazu-zaluzji-pionowych-verticale/ z prośbą o przedstawienie oferty na usługę wykonania i montażu żaluzji pionowych (verticale) na 8 oknach w budynku […]


Rolniku – masz problem ze zbiorem owoców i warzyw? Być może portal MyZbieramy.pl jest właśnie dla Ciebie!

W tym roku brakuje pracowników do zbioru, ceny w skupie są niskie, i niestety dużo owoców i warzyw może nie zostać zebrane. Być może warto skorzystać z pomysłu bardzo popularnego np. w USA, Kanadzie, Niemczech. Wystarczy po prostu zaprosić osoby, aby dla siebie pozbierały i zapłaciły za owoce, warzywa od razu rolnikowi na polu. Taką […]


Notatka z przeprowadzenia rozeznania rynku

Realizując zamówienie jednorazowej usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych położonych w lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie. W dniu 13 lipca 2018 roku zwrócono się, w formie ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: http://wmirol.org.pl/2018/07/13/zapytanie-w-trybie-rozeznania-rynku-dotyczace-jednorazowej-uslugi-jednorazowej-uslugi-sprzatniecia-pomieszczen-biurowych-polozonych-w-lokalu-przy-ul-towarowej-1-w-olsztynie z prośbą o przedstawienie oferty na jednorazową usługę sprzątnięcia pomieszczeń biurowych położonych w lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie. Do dnia […]


„Skarby Europy zaklęte w szkle” – VII edycja konkursu

Tradycja robienia przetworów w warunkach domowych jest w Polsce bardzo długa. Marynuje się dynię i grzyby, kisi ogórki i kapustę, z owoców przygotowuje kompoty i dżemy, a z mięsa – konserwy. Korzystając ze sprawdzonych przepisów mam i babć zamykamy smaki mijającego lata w słojach, by cieszyć się nimi w ciągu zimy i na przedwiośniu. Zapraszamy […]


Operacja „Tradycja i rozwój” – zapraszamy do udziału

Operacja „Tradycja i Rozwój” to przedsięwzięcie realizowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą.  Celem operacji jest wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Operacja „Tradycja i Rozwój” realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej […]


Wystąpienie KRIR do Ministra Rolnictwa w sprawie potrzeby pomocy gospodarstwom prowadzącym produkcję zwierzęcą, poszkodowanym w wyniku wystąpienia suszy.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby działań pomocowych dla rolników prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą.


ZAPYTANIE w trybie rozeznania rynku dotyczące usługi wykonania i montażu żaluzji pionowych (verticale).

ZAPYTANIE w trybie rozeznania rynku dotyczące usługi wykonania i montażu  żaluzji pionowych (verticale)   Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i montaż  żaluzji pionowych (verticale). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest  usługa wykonania i montażu  żaluzji pionowych (verticale)na 8 oknach w budynku przy ul. Towarowej […]


ZAPYTANIE w trybie rozeznania rynku dotyczące jednorazowej usługi jednorazowej usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych położonych w lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie.

  ZAPYTANIE w trybie rozeznania rynku dotyczące jednorazowej usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych położonych w lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na jednorazową usługę sprzątnięcia pomieszczeń biurowych położonych w lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem […]


Możliwe użytkowanie ugorów w 2018 roku na potrzeby gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia. W związku z obecnie trwająca w Polsce suszą w wielu gospodarstwach występują i występować będą trudności z zapewnieniem odpowiedniej ilości pasz dla zwierząt gospodarskich. Również jakość produkowanych w tym roku pasz nie […]


UWAGA! Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgłaszanie start spowodowanych suszą do końca przyszłego tygodnia!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników o zgłaszanie start spowodowanych suszą do końca przyszłego tygodnia! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że po apelach ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego rośnie liczba komisji ds. szacowania strat spowodowanych suszą w rolnictwie. Z informacji przekazywanych do resortu wynika, że komisje działają w 1792 gminach. Według dotychczasowych danych […]