Aktualności


Uwaga Rolnicy! Organizujemy transport na Mazurskie AGRO SHOW w Ostródzie!

Już po raz szósty wystawa Mazurskie AGRO SHOW organizowana będzie w Ostródzie w kompleksie Expo Mazury. Mazurskie AGRO SHOW co roku otwiera sezon wystaw rolniczych i jest najważniejszym wydarzeniem branżowym dedykowanym rolnikom z północno-wschodniej Polski. To wystawa regionalna, stworzona z myślą o rolnikach, którzy mieszkają i pracują w województwie warmińsko-mazurskim i województwach ościennych, a także […]


Jaką datę uznaje się, jako datę wystąpienia suszy?

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas II Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 17 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa w sprawie określenia w przepisach  jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą […]


Informacje dla wyjeżdżających na zimowisko w dniu 21.01.2020 roku!

Wyjazd uczestników zimowiska do Białego Dunajca w dniu 21.01.2020 roku o godzinie: 08:00 kontrola autokaru Mrągowo 08:30 Mrągowo – Mc Donaldʼs,  ul. Olsztyńska 21 09:00 Olsztyn – parking przy Makro ul. Lubelska 26 – wjazd na parking od strony ul. Składowej 09:50 Olsztynek – Stacja Paliw Orlen, ul. Ostródzka 11 10:30 Nidzica – stacja paliw […]


Konferencja Wiejska Polska – Polska Wieś w Unii Europejskiej 1 lutego 2020

W imieniu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów zapraszamy 1 lutego k do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej konferencji Wiejska Polska na rok 2020. Dla grup zorganizowanych powyżej 18 osób możliwe jest otrzymania dofinansowania na pokrycie części kosztów transportu. Osoby chętnie do udziału w konferencji prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@kss.org.pl załączonego formularza uczestnictwa. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać pod […]


Zimowisko Biały Dunajec- mamy jeszcze wolne miejsca!!!

Zachęcamy do udziału w zimowisku, posiadamy jeszcze wolne miejsca. Szczegóły: http://wmirol.org.pl/2020/01/10/zimowisko-bialy-dunajec/


Uwaga! Szukamy pracownika w Olecku!

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (1 etat) w Oddziale Terenowym Biura W-MIR w Olecku,  Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko  Zakres obowiązków: obsługa działalności Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego obsługa informacyjna i szkoleniowa członków Izby na terenie działania […]


Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami – wnioski o pomoc do 28 stycznia

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.  ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. […]


Przypominamy KGW- rozliczenie tylko do końca stycznia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że koła gospodyń wiejskich, które w 2019 roku wykorzystały przyznaną pomoc, muszą ją rozliczyć do 31 stycznia 2020 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków. Koła gospodyń wiejskich zobowiązane były do wykorzystania przyznanej w 2019 r. pomocy do 31 grudnia 2019 r. Do końca stycznia 2020 roku […]


Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

Zapraszamy do wzięcia udziału w 61. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych „2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”, która odbędzie się 4 lutego 2020 r. w kinoteatrze Polonez w Skierniewicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. Konferencja skierowana jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony sadów i plantacji roślin jagodowych […]


Spotkanie nt. zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

8 stycznia 2020 roku w Iławie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Iławie nt. zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, kół łowieckich, nadleśnictwa, samorządu rolniczego oraz hodowcy trzody chlewnej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z regulacjami prawnymi […]