Aktualności


Samorząd rolniczy pisze do Premiera

Do zapoznania się pismo KRIR skierowane do Prezesa Rady Ministrów KRIR_KK_354_20


Szacowanie szkód łowieckich

W dniu 1 kwietnia 2020 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U. 2020 poz. 577) . Oznacza to między innymi, iż myśliwi mają obowiązek wykonywać odstrzały sanitarne oraz dokonywać szacowania szkód łowieckich przy zachowaniu odpowiednich względów […]


Rolnictwo musi być priorytetem!

  W związku z trwającą epidemią koronowirusa i grożącą zapaścią gospodarczą kraju, 2 kwietnia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z apelem o potraktowanie rolnictwa i zakładów przetwórczych branży rolno-spożywczej jako priorytetu. Upadek branży rolno-spożywczej doprowadzi do upadku rolników, którzy w związku z tym nie będą mieli gdzie sprzedać swoich surowców […]


ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA UBZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowym za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. […]


Rozporządzenie KE w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19).

Do zapoznania się rozporządzenie KE w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19). COV(20)2153 – Rozporządzenie


Resort finansów w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez rolników

W związku z zapytaniem KRIR dotyczącym obowiązku posiadania przez rolników będących podatnikami podatku VAT rachunku VAT, Ministerstwo Finansów przekazało następujące wyjaśnienia. Wprowadzony od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy również rolników, bez względu na ich status w podatku VAT. Zarówno zatem rolnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jak i […]


Uwaga szkody łowieckie!

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza otrzymuje kolejne zgłoszenia o czasowym zaprzestaniu szacowania szkód łowieckich przez koła łowieckie. Zarząd Izby wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Środowiska, jednak do czasu wydania procedur postępowania przy szacowaniu szkód w czasie pandemii proponujemy, aby w przypadku wystąpienia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne, […]


Susza w gryce jak u zbóż.

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie uprawy gryki do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonej przez IUNG. W dniu 30 marca 2020 r., MRiRW odpowiedziało, że pomimo, iż gryka nie należy do rodziny traw lecz rdestowatych, to zaliczana jest do […]


Epidemia. Co z szacowaniem szkód łowieckich?

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 25.03.2020 r. do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o pilne wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wypracowania procedur zarówno w zakresie szacowania szkód łowieckich, jak i prowadzenia gospodarki łowieckiej tj. realizacji odstrzałów zgodnych z planami łowieckimi, jak i w ramach działań podjętych na skutek występowania ASF […]


Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników do zmiany – wystąpienie KRIR do Prezydenta RP

Zbliża się 30 lat od uchwalenia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), które objęły zabezpieczeniem społecznym rolników i domowników. Przepisy były bardzo potrzebne, bowiem do lat 90-tych rolnicy nie mogli korzystać tak jak inni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej  z przywilejów związanych z ubezpieczeniem […]