Aktualności


Informacja z postępowania dotyczącego zakupu i dostawy samochodu

Informacja z postępowania dotyczącego zakupu i dostawy  fabrycznie nowego, nieużywanego, bez wad i uszkodzeń, sprawnego technicznie i kompletnego, gotowego do użytku samochodu osobowego dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Informacja z postępowania zakup samochodu


Ministerstwo Finansów odpowiada w sprawie stosowania ulgi inwestycyjnej

Odpowiadając na pismo KRIR >>> – wystosowane na wniosek Warmińsko-Mazurskiej izby Rolniczej , w sprawie stosowania ulgi inwestycyjnej, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), Ministerstwo Finansów w piśmie z 18 lutego 2021 r. uprzejmie informuje, co następuje: Na podstawie art. […]


Uwaga! 15 marca upływa termin składania corocznych sprawozdań o odpadach!

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przypomina o obowiązku corocznego składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które dotyczy gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 75 ha użytków rolnych. Sprawozdanie należy złożyć w terminie do 15 marca br. za pośrednictwem sytemu „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami” – BDO : https://bdo.mos.gov.pl/ Gospodarstwa, które […]


ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM: „Jakość handlowa świeżych owoców, warzyw i ziemniaków ze szczególnym uwzględnieniem znakowania tych produktów”

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie serdecznie zaprasza na planowane w dniu 23 marca 2021 r. bezpłatne szkolenie w formie webinarium pt.: „Jakość handlowa świeżych owoców, warzyw i ziemniaków ze szczególnym uwzględnieniem znakowania tych produktów” skierowane do producentów (przedsiębiorców, rolników, w tym RHD), podmiotów paczkujących, podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną (hurtownie, sklepy, […]


Webinarium „Co nowego w sadach i jagodnikach?” – 9 marca 2021 r.

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na webinarium „Co nowego w sadach i jagodnikach?”, które odbędzie się 9 marca 2021 r. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy kliknąć w link „ zarejestruj się” i poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do webinarium. ZAREJESTRUJ SIĘ Do […]


Termin naboru wniosków na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” przedłużony!

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach […]


Rozeznanie cenowe: usługa polegająca na wykonaniu składu, łamania i druku wraz z kolportażem 12 numerów (miesięcznik) „Biuletynu” Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza (ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty w zakresie usługi polegającej na wykonaniu składu, łamania i druku wraz z kolportażem 12 numerów (miesięcznik) „Biuletynu” Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Termin przesłania oferty: 26 lutego 2021 r., godz. 12.00, e-mail: wmirol@wmirol.org.pl. Szczegółowe informacje wraz z formularzem ofertowym znajdują się w załączonym pliku. zaproszenie […]


Przetarg na sprzedaż samochodu

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia II Kombi o nr rej. NO 78113, stanowiącego mienie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Cena wywoławcza samochodu wynosi 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Szczegółowe […]


Minister Klimatu i Środowiska w sprawie szkód łowieckich i nadzoru nad KŁ przez Storostwa

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych oraz unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach, a dokładniej sytuacji, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód, pomimo zgłoszenia, albo celowo opóźniają się z podjęciem działań lub nie dostarczają protokołów szacowania, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu […]


Zarząd KRIR w sprawie redukcji populacji bobrów

W dniu 15 lutego 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska podkreślająć problem systematycznie rosnącej liczebności bobrów oraz szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. W wyniku wyrządzanych szkód dochodzi do zalewania łąk i pastwisk, jak również gruntów rolnych, uszkodzenia grobli i obwałowań stawów hodowlanych, zgryzania drzew oraz szkód […]