Najnowsze wieści


Można składać wnioski o pożyczkę na spłatę zadłużenia

Od dzisiaj, 14 stycznia 2021 r., można składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Producenci rolni zainteresowani otrzymaniem wsparcia na restrukturyzację swoich zadłużonych gospodarstw, mogą składać wnioski o udzielenie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR Warunkiem […]


Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW

W dniu 12 stycznia 2021 r. MRiRW odniosło się do wniosku KRIR >>> w sprawie obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją, która wystąpiła w wielu gospodarstwach rolnych na skutek pandemii COVID-19, a także problemów spowodowanych epidemią ASF i poinformowało, że nie ma konieczności zmiany ogólnych zasad obowiązujących w instrumencie wsparcia „Modernizacja gospodarstw […]


Zmiany w IRZ od 1 stycznia 2021!!!

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe. ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak […]


Rozeznanie rynku wyjazd na Litwę 2021

Szanowni Państwo, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zamierza zorganizować 5- dniowy wyjazd studyjny na Litwę dla grupy 46 osób. Zapraszamy do złożenia kalkulacji cenowej na organizację wyjazdu. Na jej podstawie zostanie opracowany projekt oraz budżet operacji planowanej do realizacji w wybranym terminie, w okresie od czerwca do października 2021 r. Proponowany program wyjazdu: Dzień 1. Wyjazd z […]


KRIR pisze do Ministra w sprawie rolniczych emerytur

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2020 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w przepisach o emeryturach rolniczych. Pismo do pobrania: wniosek KRIR emerytury do MRiRW