Witamy w nowym serwisie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej!

 

Najnowsze wieści


Życzenia Świąteczne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.                                                                 […]


Ważne! Zgłoszenie na członka komisji okręgowe

Informujemy Państwa,  że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie trybu i terminu powołania komisji okręgowych. Komisja wojewódzka powoła  najpóźniej w dniu 10 czerwca komisje okręgowe spośród członków Warmińsku-Mazurskiej Izby Rolniczej, w składzie 5 osobowym Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom: być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych nie […]


Szacowanie szkód bobrowych

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany procedur dotyczących szacowania szkód bobrowych, Minister Środowiska przekazał poniższe informacje. Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry podlegają ocenie w kontekście art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) […]


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nowej delimitacji ONW

W odpowiedzi na korespondencję samorządu rolniczego w sprawie nowej delimitacji ONW w związku z publikacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]


Wybory do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Szanowni Rolnicy 31 maja 2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się w 28 lipca 2019 r. Każdy z Państwa, kto chce czynnie wspierać Izbę w dążeniu do poprawy sytuacji rolnictwa w kraju powinien w sposób czynny uczestniczyć w wyborach w roku 2019. Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne […]