Najnowsze wieści


IV Walne Zgromadzenie W-MIR

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2014r. Poz. 1079), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje IV Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniach 23-24 maja 2016 roku o godz. 10.30 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym u Maksia, Brajniki 1 H k/Szczytna, 12-122 […]


UWAGA! ARiMR wydłużył termin składania wniosków o dopłaty do 15 czerwca br.

Ostateczny termin składania z potrąceniami za każdy dzień zwłoki przypadnie zatem 11 lipca 2016 r. Agencja prosi jednak aby w miarę możliwości nie zwlekać do ostatniej chwili ze składaniem wniosków, ponieważ ułatwi to ich szybszą weryfikację i poprawę ewentualnych błędów. Więcej na stronie www.arimr.gov.pl .


Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że rozpoczęła się XV edycja programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr. Więcej szczegółów. www.stypendia-pomostowe.pl


Zapraszamy na szkolenie szacowanie szkód łowieckich.

28 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej (ul.Czarnieckiego – za Starostwem Powiatowym) w Ostródzie odbędzie się kolejne z cyklu szkolenie z zakresu szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz dzikie zwierzęta objęte ochroną. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zgodnie z procedurami prawidłowo szacować szkody. Szkolenie skierowane […]


Młodzi rolnicy macie jeszcze 18 dni na złożenie wniosków

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości 16 marca  Prezes ARiMR Daniel Obajtek w […]