Najnowsze wieści


ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM ORAZ DO ZŁOŻENIA OFERT NA WYKONANIE I DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza Państwa do składania swoich propozycji dotyczących wykonania i dostawy upominków reklamowych. Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn 89 535-48-43 lub 89 534-05-67 NIP 739-24-21-905 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarzy książkowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego o następujących parametrach: – ilość 250 szt. –format kalendarza A5 –układ dzienny […]


Nabór uczestników Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Warmińsko-Mazurskim Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, które odbędzie się w dniach 4-5 października 2017 roku w Hotelu Manor w Olsztynie. Tak jak informowaliśmy wcześniej Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje dwudniowe przedsięwzięcie pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie […]


Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zapraszamy!

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje dwudniowe przedsięwzięcie pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w dniach 04-05 października 2017 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dwuletniego Planu Operacyjnego […]


Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę publikacji.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wydruk publikacji dla uczestników „Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie SIR.   1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa […]


Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę zaproszeń.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wydruk zaproszeń wraz z kopertami dla uczestników „Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie SIR.   1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest […]