kolonie nad morzem 2024r.

 

<< powrót

 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:

– 31.07.2024 do 08.08.2024 roku w miejscowości Poddąbie, Ośrodek Wczasowy Lazur, ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Poddąbie

– 09.08.2024 do 17.08.2024 roku w miejscowości Poddąbie, Ośrodek Wczasowy Lazur, ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Poddąbie

http://www.nadmorzem.net/poddabie/osrodki/lazur/

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 850 zł.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 16 lat (tj. 2008 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.
Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89/534-05-67, 89/527-71-89 w godz. 08:00 – 15:00.

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00zł na każdego uczestnika.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.