Spółka Agrolok oraz spółka Ewrol popierają większość ogólnych postulatów protestujących rolników

 

<< powrót

 

 

Stanowisko Spółki Agrolok i Ewrol

Jako firma działająca w branży rolniczej popieramy większość postulatów rolniczych komitetów strajkowych. Nie jesteśmy w stanie odnieść się do każdego z nich, jako że komitety (co zrozumiałe) nie przedstawiają idealnie pokrywających się założeń.
Agrolok Sp. z o. o. popiera m.in. postulaty:
1. „Odstąpienie od wszystkich założeń europejskiego „Zielonego Ładu” i stworzenie nowej, wspólnej polityki rolnej”.
2. „Rozbudowa infrastruktury portowej i magistrali kolejowej w celu poprawy logistyki związanej z transportem płodów rolnych”.
(Nie możemy doczekać się zgody władz na rozbudowę portu w Gdyni z udziałem  konsorcjum, w którym uczestniczy Agrolok).
3. „Odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych między listopadem a końcem lutego”.
4. Ułatwienie prowadzenia inwestycji rolniczych na obszarach wiejskich.
5. „Uregulowanie zasad importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy”, abyśmy wiedzieli czy można i w jakich ilościach prowadzić handel zagraniczny dot. płodów rolnych.
Jako firma zajmująca się obrotem płodami rolnymi jesteśmy nieustannie szykanowani i wywoływani w dyskusjach w kwestii importu.
Poniżej przedstawiamy oficjalne, zgodne z prawem dane dotyczące importu i eksportu/wywozu produktów zbożowych (łącznie: zboża, kukurydza, rzepak, oleje, śruty) przez Agrolok:
Całkowity eksport/wywóz w 2023 r. 416 571 t
Całkowity import w 2023 r. 49 601 t
w tym:
import z krajów Unii Europejskie 21 459 t
import z Ukrainy na potrzeby produkcji komponentów białk. w ZUBR 28 142 t
6. Jednocześnie, do postulatu rolników mówiącego o „ograniczeniu biurokracji w rolnictwie” zgłaszamy własny postulat tj. wzywamy do rezygnacji z narzucanych branży rolnej certyfikatów nie mających swoich podstaw i umocowania w ustawodawstwie krajowym lub unijnym.  Jesteśmy przeciwni przymuszaniu firm handlowych/producentów/przewoźników materiałów paszowych do przystępowania do różnego typu systemów – działania w branży powinny być regulowane wyłącznie przepisami prawa, a nie wymaganiami pozarządowych organizacji. Podmioty te specjalizując się w nakładaniu kolejnych obostrzeń i wymagań znacznie ograniczają możliwości handlu i zwiększają koszty działalności rolników i firm rolniczych

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.