PDO – LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

 

<< powrót

 

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

W wyniku analizy doświadczeń w prowadzonych ramach PDO powstała lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2024 r..

Lista odmian zalecanych na 2024 r. do pobrania:

Lista odmian zalecanych

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.