Ministerstwo odpisuje w sprawie uzupełnień do wniosków składanych w ARiMR.

 

<< powrót

 

Poniżej odpowiedź  MRiRW na pismo KRIR/JM/922/2023 z dnia 21.08.2023 w sprawie uzupełnień do wniosków składanych w ARiMR.

Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Dotyczy: prośby o przywrócenie terminów i umożliwienie beneficjentom
poprawienia oraz uzupełnienia wniosków o objęcie wsparciem w ramach KPO
Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do pisma otrzymanego od Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia21.08.2023 r. w sprawie problemów wnioskodawców z odbiorem powiadomień
o konieczności poprawienia wniosków o objęcie wsparciem w ramach inwestycji objętych wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności uprzejmie informuje, co następuje.
Wychodząc naprzeciw postulatom Krajowej Rady Izb Rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził z dniem 24 sierpnia 2023 r. zmianę zapisów Regulaminu
wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zmiana dotyczy cz. 3 inwestycji A1.4.1. Wsparcie
infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy oraz cz. 5 inwestycji A1.4.1. Wymiana pokryć dachowych z materiałów
szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych. Zmiana Regulaminu umożliwia ponowne przekazanie przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wnioskodawcy pisma o objęciu przedsięwzięcia wsparciem, w  przypadku braku potwierdzenia odczytania go w terminie oraz ponowne
powiadomienie wnioskodawcy drogą e-mailową lub sms. Postanowienia zmienionego Regulaminu dotyczą również wnioskodawców, których
umowę uznano za niezawartą w wyniku niedokonania potwierdzenia odczytania mpowyższego pisma.
W przypadku pojawienia się problemów ze złożeniem wniosków rolnicy mogą uzyskać
szczegółowe wyjaśniania w ARiMR zarówno w biurach powiatowych, oddziałach
regionalnych, jak i w Centrali Agencji.
Z wyrazami szacunku
Janusz Kowalski
/podpisano elektronicznie/

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.