Zaproszenie do konkursu „Laur Agrobiznesu – 2023” o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

<< powrót

 

Samorząd Województwa warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Laur Agrobiznesu”, którego celem jest wyróżnienie najbardziej aktywnych osób związanych zawodowo z rolnictwem, rybactwem, sektorem rolno-spożywczym funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym przedsiębiorców/osób z otoczenia rolnictwa wyróżniających się doskonałą organizacją gospodarowania, stosowaniem nowoczesnych technologii przy zachowaniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego, ponadprzeciętną aktywnością zawodową we wskazanym obszarze, charakteryzujących się wysokim poziomem produkcji rolniczej lub wytwarzania wysokiej jakości rolniczych surowców żywnościowych i żywności.

Do konkursu zaproszone są osoby fizyczne i prawne, które mają siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzą działalność rolniczą czy rybacką, w sektorze rolno spożywczym.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedmiu kategoriach:

1) rolnicze gospodarstwo tradycyjne,

2) rolnicze gospodarstwo wysokotowarowe,

3) rolnicze gospodarstwo/przedsiębiorstwo innowacyjne,

4) rolnicze  gospodarstwo ekologiczne/stosujące metody ekologiczne,

5) gospodarstwo specjalistyczne/działy specjalne,

6) przetwórcy żywności regionalnej, naturalnej, tradycyjnej (opartej na surowcach z województwa warmińsko-mazurskiego),

7) gospodarstwo rybackie.

Warunkiem udziału jest wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika stanowiącej załącznik nr 1 regulaminu przez podmioty zgłaszające (samorządy terytorialne, samorząd rolniczy, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, placówki naukowe z województwa) oraz przesłanie jej do 7 kwietnia br. do godz. 15.30. Podmioty zgłaszające powinny przesłać wypełnione karty zgłoszenia uczestnika na adres organizatora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: KONKURS OW-I, LAUR AGROBIZNESU-2023. Przewidziana nagroda dla laureatów za zajecie pierwszego miejsca, w każdej z ocenianych kategorii wynosi 5 tys. zł brutto (uwzględniono również nagrody specjalne).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  • Dariusz Sargalski – tel. (89) 521 92 78
  • Tomasz Balicki – tel. (89) 521 92 42

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8271-laur-agrobiznesu-2023-przyjmowanie-zgloszen

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.