Nabór do Rady Produkcji Ekologicznej.

 

<< powrót

 

Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór do Rady Produkcji Ekologicznej.

Zgłoszenia można przesyłać do 19 sierpnia br. na załączonym formularzu. – FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_KANDYDATA_NA_CZŁONKA_RADY_PRODUKCJI_EKOLOGICZNEJ

Wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy: konsultacje_eko@minrol.gov.pl .

W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady – członek Rady wyznaczony przez Ministra spośród jej członków;

2) zastępca przewodniczącego Rady – członek Rady wyznaczony przez Ministra spośród jej członków;

3) przedstawiciel jednostek podległych Ministrowi lub nadzorowanych przez Ministra wyznaczony przez Ministra;

4) zaproszeni przez Ministra do udziału w pracach Rady:

  1. a) przedstawiciel uczelni wyższych,
  2. b) szesnastu przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „organizacjami branżowymi”,
  3. c) dwóch przedstawicieli upoważnionych jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną w Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych jednogłośnie przez wszystkie te jednostki.
  4. Członków Rady powołuje Minister.
  5. Powołanie członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, odbywa się zgodnie z następującą procedurą:

1) Minister ogłasza nabór do składu Rady; DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 1 lipca 2022 r. Poz. 30

2) każda z zainteresowanych udziałem w pracach Rady organizacji branżowych przekazuje Ministrowi dane wyznaczonego przez siebie kandydata na członka Rady w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w pkt 1;

3) Minister przekazuje organizacjom branżowym, które wyznaczyły kandydatów na członków Rady, zbiorczą listę wyznaczonych przez te organizacje kandydatów na członków Rady;

4) spośród kandydatów na członków Rady wymienionych na liście, o której mowa w pkt 3, organizacje branżowe, które wyznaczyły kandydatów na członków Rady, wskazują, w drodze głosowania, w którym każdej z tych organizacji przysługują dwa głosy, po dwóch kandydatów na członków Rady;

5) Minister powołuje na członków Rady kandydatów, którzy w głosowaniu, o którym mowa w pkt 4, otrzymali największą liczbę głosów.

 

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabor-do-rady-produkcji-ekologicznej

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.