Europejska Akademia Kobiet Wiejskich – zapraszamy do udziału

 

<< powrót

 

Jesteś lokalną liderką? Działasz w KGW? To dla Ciebie jest Europejska Akademia Kobiet Wiejskich! Zapraszamy!

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z EUROPE DIRECT Olsztyn serdecznie zaprasza przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w konferencji pn. Europejska Akademia Kobiet Wiejskich, która odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2021 r. w Starych Jabłonkach (Hotel Anders).

Integralną częścią konferencji jest konkurs „Magia tradycji”.

Konferencja skierowana jest do: członkiń i członków kół gospodyń wiejskich, grup formalnych i nieformalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,  prowadzących aktywność społeczną na obszarach wiejskich w oparciu o dziedzictwo kulturowe w szczególności rękodzieło i  kulinaria, oraz przedstawicieli podmiotów wspierających działalność takich grup na obszarach wiejskich.

Organizatorzy pokrywają następujące koszty związane z udziałem w konferencji:

 1. zakwaterowanie,
 2. wyżywienie.

Rozpoczęcie konferencji: 23 listopada 2021 r. godz. 11.30.

Zakończenie konferencji: 24 listopada 2021 r. godz.12.30.

Tematyka wykładów:

 • Działalność Europe Direct Olsztyn.
 • Europejski Zielony Ład – Edukacja i zmiany zachowań.
 • Kobieta i finanse.
 • Bądź bezpieczna w pracy i w życiu.
 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza dla kobiet.
 • Konkurs „Magia Świąt”.
 • Działania LGD na rzecz kultywowania tradycji.
 • Tradycje bożonarodzeniowe w kulturze Warmii, Mazur i Powiśla.

Podczas konferencji nastąpi prezentacja KGW/grup uczestniczących w wydarzeniu. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie max. 5-cio minutowej prezentacji o KGW/grupie.

KONKURS „MAGIA TRADYCJI”

 1. Konkurs jest integralną częścią konferencji.
 2. Celem konkursu jest zebranie i promowanie unikatowych, regionalnych i tradycyjnych przepisów kulinarnych województwa warmińsko-mazurskiego, a także promowanie różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
 3. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
 4. Tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy (ciasta, ciastka i ciasteczka).
 5. Stoisko świąteczne.
 6. Kategoria I. Tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy (ciasta, ciastka i ciasteczka) – zadaniem uczestników jest zaprezentowanie tradycyjnego wypieku bożonarodzeniowego. Wypieki zgłaszane są przez grupy. Każda grupa może zgłosić do konkursu 1 produkt. Dokonując zgłoszenia koła/grupy przesyłają przepis na zgłaszany wypiek. Wyłonieni uczestnicy przywożą ze sobą wypieki i prezentują je podczas konferencji i konkursu na przygotowanych przez siebie stoiskach wystawienniczych. Ocena wypieków zostanie przeprowadzona podczas konferencji. Kryteria oceny:
  1. „Pierwsze wrażenie” – czyli wygląd, estetyka, opakowanie itp.
  2. Walory smakowe i zapachowe.
  3. Cechy wyróżniające produkt spośród innych (jakość, atrakcyjność, związek z regionem).
  4. Spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu.
 7. Kategoria II. Stoisko świąteczne – zadaniem uczestników jest przygotowanie stoiska, na którym zaprezentowane zostaną dekoracje bożonarodzeniowe oraz wypieki zgłoszone w kategorii I. konkursu.
 8. Udział w konkursie jest obowiązkowy dla uczestników, którzy chcą wziąć udział w konferencji.
 9. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.
 10. Wyłonionym laureatom konkursu (grupom) zostaną przyznane nagrody finansowe w każdej z dwóch kategorii, w łącznej kwocie nie przekraczającej 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
 11. Decyzje komisji konkursowej, powołanej przez Organizatorów, są wiążące i ostateczne.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Koła gospodyń wiejskich, grupy formalne i nieformalne, które chcą wziąć udział w konferencji, proszone są o przesłanie do 17 listopada 2021 r. Formularza zgłoszeniowego na adres Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1, tel./fax (89) 534-05-67, tel. (89) 527-71-89 lub mailowo: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl.
 2. Do 19 listopada 2021 r. KGW/grupy są zobligowane do nadesłania przepisu na zgłaszany wypiek.
 3. Ilość uczestników: 76 osób, po 4 osoby z każdego powiatu. Możliwe jest zwiększenie liczby osób z poszczególnych powiatów.
 4. Każde koło/grupa może zgłosić co najmniej 1 i nie więcej niż 4 przedstawicieli.
 5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo udziału będą miały koła/grupy, które wcześniej nie brały udziału w podobnych przedsięwzięciach realizowanych przez Organizatorów.
 6. Organizatorzy do 19 listopada 2021 r., po dokonaniu oceny nadesłanych zgłoszeń, wyłonią uczestników konferencji.
 7. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 pierwszeństwo w udziale w konferencji będą miały osoby zaszczepione.

Regulamin konferencji_Europejska Akademia Kobiet Wiejskich

Formularz zgloszeniowy doc

Formularz zgloszeniowy pdf

 

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.