Średnie ceny gruntów wg GUS

 

<< powrót

 

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

– Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).

– Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).

– Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

 

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

grunty dobre – grunty klas I, II, III a

grunty średnie – grunty klas III b, IV

grunty słabe – grunty klas V, VI

Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.

Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.

Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Więcej: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.