Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 roku

 

<< powrót

 

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,6%. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie loch ogółem o 7,7%.

 

* Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego:

–    wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

–    wylosowane gospodarstwa indywidualne (30 tys. gospodarstw – próba około 2%).

Więcej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-swin-wedlug-stanu-w-grudniu-2020-roku,7,13.html

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.