Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2020 roku

 

<< powrót

 

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2020 r., jak i bieżąca (grudzień 2020 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2021 r.

Więcej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/koniunktura-w-gospodarstwach-rolnych-w-drugim-polroczu-2020-roku,10,17.html

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w grudniu 2020 r. liczyło 6 278,9 tys. sztuk, i było wyższe o 0,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił jedynie w grupie bydła w wieku 1-2 lat życia o 2,5%.

 

* Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej obejmującego:

–    wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

–    wylosowane gospodarstwa indywidualne (30 tys. gospodarstw – próba około 2%).

 

Więcej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-bydla-wedlug-stanu-w-grudniu-2020-roku,5,22.html

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.