II Walne Zgromadzenie W-MIR

 

<< powrót

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz.1027.), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje II Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 1030  w sali  konferencyjnej biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, ul. Towarowa 1, Olsztyn.

 Proponowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad (godz. 1030).
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 5. Wybór komisji wniosków (głosowanie jawne).
 6. Uchwalenie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z I Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 8. Korekta budżetu na 2019 rok:
 • opinia Komisji Budżetowej,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/57/2018 Walnego Zgromadzenia W-MIR w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. i określenie maksymalnej kwoty zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd w roku 2019.
 1. Projekt planu finansowego na 2020 rok:
 • opinia Komisji Budżetowej,
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok i określenie maksymalnej kwoty zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd w roku 2020.
 1. Ustalenie kierunków działania Zarządu W-MIR na 2020 rok:
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 2020 rok.
 1. Wystąpienia zaproszonych gości i dyskusja.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji
  ds. Rodziny Wiejskiej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji
ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji
  ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania wirusa ASF.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR 1/9/2019.
 3. Informacja z bieżącej pracy Zarządu Izby.
 4. Informacja z bieżącej pracy Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 5. Dyskusja, sprawy bieżące.
 6. Przyjęcie wniosków.
 7. Zakończenie obrad II Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.