Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB

 

<< powrót

 

W związku z informacjami uzyskanymi od rolników z gmin Kozłowo, Janowiec Kościelny oraz Morąg odnośnie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wystąpiła w dniu 15 lipca 2019 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnicy alarmują o stratach sięgających 50 % zakładanego plonu w uprawach zbóż, w szczególności zbóż jarych, rzepaku, buraków i ziemniaków. Jest to już drugi rok, w którym plony obniżone są z powodu suszy. Stacje meteorologiczne, które nie pokrywają równomiernie województwa, dają niemiarodajne wyniki i nie uwzględniają specyficznych mikroklimatów w obrębie województwa. Ponadto komunikaty odnośnie wystąpienia suszy w Polsce podawane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach nie obliczają zapotrzebowania roślin na wodę z uwzględnieniem fazy rozwojowej rośliny. Dodatkowo raporty suszowe podawane przez IUNG wyliczane są na podstawie średnich opadów w okresie dwumiesięcznym. Jest to niemiarodajny i zdecydowanie za długi okres do wyznaczania suszy w uprawach. Wiosną w miesiącach marcu i prawie do połowy kwietnia w niektórych regionach województwa nie było żadnych opadów deszczu, po wiosennej suszy przyszły gwałtowne i krótkotrwałe opady deszczu, które ze względu na swoją intensywność wyrównały wskaźniki średniomiesięcznych opadów, ale rośliny po tych opadach nie nadrobiły już plonu utraconego przez trwającą półtora miesiąca suszę. Dlatego Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza postuluje, by raporty suszowe podawane były w okresach miesięcznych a nie jak to jest dotychczas w okresach dwumiesięcznych.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zwraca się także o zwiększenie liczby stacji meteorologicznych, tak aby były one w każdej gminie. Z otrzymanych od rolników informacji wynika, że niektóre gminy znajdują się w tak szczególnym mikroklimacie związanym z występowaniem dużych zbiorników wodnych lub dużych terenów leśnych, że większość opadów omija dane tereny potęgując suszę. Cała północna część gminy Kozłowo oraz część powiatu działdowskiego ma zdecydowanie odmienny klimat i mniejszą ilość opadów. Zgodnie z mapami kartograficznymi i glebowymi specyficzny mikroklimat jest powodowany promieniowaniem wytwarzanym przez jeziora podziemne i naziemne.

Zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej należy bezzwłocznie uruchomić komisje szacujące straty suszowe w gminach, w których rolnicy zgłaszają szkody. Pomimo, iż raporty IUNG-u nie wykazują występowania suszy w całym województwie warmińsko-mazurskim, stan upraw na polach, a w szczególności uprawy zbóż jarych wykazują oznaki suszy jaka panowała wiosną i latem tego roku. Temperatury sięgające 52 stopni Celsjusza w słońcu, długotrwałe okresy bez deszczu a później występujące silne opady deszczu, które w większości nie były wykorzystywane przez rośliny odbiły się na plonie. Dlatego raporty z IUNG powinny być traktowane jako dokument pomocniczy, a faktyczny stan strat w gospodarstwach powinna oceniać komisja powołana przez wojewodę.

Zwracamy się również z prośbą, by całe województwo warmińsko-mazurskie, a w szczególności gminy Kozłowo, Janowiec Kościelny, Morąg objęte były wsparciem na systemy nawadniające, które pomogłyby zapobiegać skutkom suszy.

W związku z występującą suszą w województwie Warmińsko-Mazurskim Izba Rolnicza wnosi o:

  • Zmianę okresów raportowania wystąpienia suszy z dwóch miesięcy na comiesięczne okresy raportowania suszy.
  • Zwiększenie liczby stacji meteorologicznych do każdej gminy.
  • Bezzwłocznego uruchomienia komisji i szacowania strat suszowych w gminach, gdzie rolnicy złożyli wnioski o szacowanie strat
  • Uruchomienie pomocy w województwie Warmińsko-Mazurskim na systemy nawadniające i małą retencję.

Ze względu na rozpoczynające się żniwa w województwie, prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo, w szczególności dotyczy to punktu trzeciego o uruchomieniu komisji szacujących straty suszowe.

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.