Konkurs „Zaczarowany zakątek” rozstrzygnięty!

 

<< powrót

 

„Zaczarowany zakątek” to konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy zorganizowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.

Konkurs skierowany był do rolników prowadzących gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej lub zwierzęcej, będących właścicielami ogrodów przydomowych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które samodzielnie urządzili i pielęgnują. Z konkursu wyłączone były ogrody komercyjne – zaprojektowane przez architekta ogrodów.

Celem konkursu była promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, kształtowanie świadomości mieszkańców w zachowaniu tradycyjnych form w urządzaniu posesji oraz aktywizacja gospodarcza mieszkańców na rzecz zwiększenia walorów krajobrazowych.

W dniach 27 – 28 lipca 2017 r. komisja konkursowa w składzie:

– Zofia Stankiewicz – członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,

– Agnieszka Kobryń – Przewodnicząca Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,

– Małgorzata Łucek – specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

dokonała wizytacji i oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu.

Kryteria oceny były następujące:

  • – Roślinność rodzimego pochodzenia;
  • – Układ przestrzenny ogrodu;
  • – Kompozycja, dekoracyjność, pomysłowość;
  • – Mała architektura ogrodowa;
  • – Estetyka części mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjnej przylegającej do ogrodu;
  • – Powierzchnia ogrodu (im mniejsza powierzchnia tym mniej punktów).

Decyzją komisji konkursowej zostali wyłonieni następujący laureaci:

I miejsce zdobyła pani Andżelika Wojciechowska z Różnowa,

II miejsce zdobyła pani Iwona Michniewicz z Romanowa.

Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia dla pani Agnieszki Litwin z Markajm, pani Teresy Kruczyńskiej z Krawczyk oraz pana Jana Szuszkiewicza ze Starego Dworu.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się w Olsztynku w dniu 17 września 2017 r.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.