Rusza I edycja konkursu „Zaczarowany zakątek”

 

<< powrót

 

Masz piękny i zadbany ogród? Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza organizuje konkurs „Zaczarowany zakątek” na najpiękniejszy ogród przydomowy. Koniecznie weź w nim udział!

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, kształtowanie świadomości mieszkańców w zachowaniu tradycyjnych form w urządzaniu posesji oraz aktywizacja gospodarcza mieszkańców na rzecz zwiększenia walorów krajobrazowych.

Uczestnicy

Konkurs jest skierowany do rolników prowadzących gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej lub zwierzęcej, będących właścicielami ogrodów przydomowych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Przebieg konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach:

 1. 1. Przyjmowanie zgłoszeń – warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 15.07.2017 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami przydomowego ogrodu i opisem na adres biura konkursu. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej wmirol.org.pl lub do odbioru w biurze konkursu. Zgłoszeń można dokonywać w następujących formach:
  – przesyłając na adres e-mail: konkursogrod@gmail.com wypełniony Formularz zgłoszeniowy zeskanowany z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami;
  – przesyłając pocztą tradycyjną na adres biura konkursu wypełniony Formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD;
  – złożyć osobiście w Biurze konkursu wypełniony Formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD.
 2. 2. Wybór finalistów – komisja konkursowa, na podstawie nadesłanej dokumentacji fotograficznej wraz z opisem, dokonuje oceny i wybiera 5 ogrodów, które przechodzą do kolejnego etapu konkursu.
 3. 3. Wybór laureatów czyli ocena komisji na miejscu. Podczas wizytacji ogrodów wybranych do finału, zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody finansowe.

Ocena

Oceny zgłoszeń dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, w skład której wejdą przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Przy ocenie Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

 1. 1. Roślinność rodzimego pochodzenia (rośliny ozdobne i zioła): 0-30 pkt;
 2. 2. Układ przestrzenny ogrodu: 0-10 pkt;
 3. 3. Kompozycja, dekoracyjność, pomysłowość: 0-20 pkt;
 4. 4. Mała architektura ogrodowa: 0-10 pkt;
 5. 5. Estetyka części mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjnej przylegającej do ogrodu: 0-10 pkt;
 6. 6. Powierzchnia ogrodu (im mniejsza powierzchnia tym mniej punktów): 0-20.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100.

Nagrody

Wyłonionym laureatom Konkursu komisja konkursowa przyzna nagrody finansowe:

 • I miejsce – nagroda o wartości 700 zł;
 • II miejsce – nagroda o wartości 600 zł;
 • III miejsce – nagroda o wartości 500 zł;
 • 2 wyróżnienia – nagrody o wartości 200 zł.

Informacje dodatkowe

Zgłaszany ogród musi być samodzielnie urządzony i pielęgnowany przez właściciela lub osobę zgłaszającą. Z konkursu wyłączone są ogrody komercyjne (zaprojektowane przez architekta ogrodów).

Wymagania dot. zdjęć:

 • – na konkurs przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w formie elektronicznej: CD/DVD, e-mail,
 • – maksymalna ilość zdjęć – 10,
 • – zdjęcia powinny przedstawiać przede wszystkim widok ogólny ogrodu, perspektywę, w kolejności szczegóły,
 • – preferowana rozdzielczość 2480 x 3508,
 • – zdjęcia powinny być wykonane tylko i wyłącznie w roku kalendarzowym 2017.

Biuro konkursu:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10-410 Olsztyn, Lubelska 43A,

tel / fax 89 534-05-67, e-mail: konkursogrod@gmail.com, www.wmirol.org.pl, Facebook/WMIROL

Regulamin

Zalacznik nr 1_Formularz zgloszeniowy

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.