II Walne Zgromadzenie W-MIR

 

<< powrót

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Z 2014 r. poz.1079.), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje II Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 1030 w sali konferencyjnej Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie,
ul. Jagiellońska 91 a.

Proponowany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad (godz. 1030).

2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).

3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).

4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (głosowanie jawne).

5. Wybór komisji wniosków (głosowanie jawne).

6. Uchwalenie porządku obrad.

7. Przyjęcie protokołu z I Walnego Zgromadzenia W-MIR.

8. Wystąpienia zaproszonych gości i dyskusja.

ok. godz. 13.30 – Obiad

9. Korekta budżetu na 2015 rok:

  • opinia Komisji Budżetowej

  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/66/2014 Walnego Zgromadzenia W-MIR
    w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. i określenie maksymalnej kwoty zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd w roku 2015.

10.Ustalenie kierunków działania W-MIR na 2016 rok

  • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 2016

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Stowarzyszenia „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

– Ragulaminu pracy Zarządu

– Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej W-MIR

– Regulaminu pracy Rad Powiatowych W-MIR

13. Powołanie komisji problemowej ds. Kobiet Rodziny Wiejskiej

  • Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej

  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej

14. Powołanie komsji problemowej ds. Monitorowania Rynków Rolnych

  • Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Monitorowania Rynków Rolnych

  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Monitorowania Rynków Rolnych

15. Informacja z bieżącej pracy Zarządu Izby.

16. Informacja z bieżącej pracy Krajowej Rady Izb Rolniczych.

17. Dyskusja, sprawy bieżące.

18. Przyjęcie wniosków.

19. Zakończenie obrad II Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.