WYBORY 2019

 

Ważne! Zgłoszenie na członka komisji okręgowej

Informujemy Państwa,  że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie trybu i terminu powołania komisji okręgowych.

Komisja wojewódzka powoła  najpóźniej w dniu 10 czerwca komisje okręgowe spośród członków Warmińsku-Mazurskiej Izby Rolniczej, w składzie 5 osobowym

Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

  • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
  • nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać członkiem Komisji Okręgowej powinien zgłosić swoją kandydaturę wraz z  oryginalnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na członkostwo w Komisji Okręgowej do biura Izby: ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, najpóźniej do godz. 15.00  dn.  22 maja 2019  r., lub  do biur terenowych W-MIR w Bartoszycach, Elblągu, Giżycku, Nowym Mieście Lubawskim, Szczytnie, Olecku.

Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami

Zgłoszenie i  Zgoda kandydata na członka komisji okręgowej

Uchwały wyborcze: Uchwała KRIR 1_2019 ws trybu przeprowadzania wyborów

        Uchwała KRIR 2_2019 terminarz wyborczy

Informujemy, że w dniu 29.03.2019 r. Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powołało Komisję Wojewódzką, w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej

Uchwała w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej

ZGŁOSZENIA DO KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

Informujemy Państwa, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.) Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej planuje na najbliższym posiedzeniu powołać Komisję Wojewódzką zajmującą się wyborami do walnego zgromadzenia izby rolniczej. Komisja będzie liczyła 11 osób.

W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać członkiem Komisji Wojewódzkiej powinien zgłosić swoją kandydaturę wraz z  oryginalnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na członkostwo w Komisji Wojewódzkiej do biura Izby: ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, najpóźniej do godz. 15.00  dn.  20 marca 2019  r.

Kandydaci na członka Komisji Wojewódzkiej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

  • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
  • nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ