Wniosek o wystąpienie do Komisji Europejskiej o zmianę przepisów w zakresie tworzenia i odwoływania obszarów zagrożenia ASF.

 

<< powrót

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wobec głosów rolników – producentów trzody z woj. warmińsko-mazurskiego, wystąpił w dniu dzisiejszym do Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z wnioskiem o zwrócenie się w trybie pilnym do Komisji Europejskiej o zmianę przepisów w zakresie tworzenia i odwoływania obszarów zagrożenia ASF.
Zarząd Izby proponuje, aby wystąpić o zniesienie przepisów dotyczących zarządzenia obszarów zagrożenia, tym samym pozostałby tylko obszar ochronny (strefa żółta) i obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona).
W naszej opinii krajowe środki ostrożnościowe polegające na wyznaczaniu aktem prawa miejscowego obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego w związku z ogniskiem ASF są w zupełności wystarczające dla zapobieżenia rozwleczenia choroby. Pragniemy przypomnieć, że w czasie nie krótszym niż odpowiednio 30 dni
i 20 dni od dnia ich wyznaczenia przemieszczanie świń z w/w obszarów, do w/w obszarów i po wymienionych obszarach jest zakazane, zaś zniesienie w/w obszarów jest poprzedzone wykonaniem badania świń we wszystkich stadach.
Nie jest niczym uzasadnione pod względem epizootycznym wyznaczanie długo utrzymywanych obszarów zagrożenia (stref niebieskich), jeśli wziąć pod uwagę, że zwalczenie ogniska ASF jest łatwiejsze do zrealizowania niż zapobieżenie rozwleczeniu przez wolnożyjące zwierzęta tj. dziki. A zatem w naszym przekonaniu utrzymywanie większych rygorów (strefa niebieska) tam, gdzie pomór jest łatwiej zwalczyć nie przystaje do utrzymywania łagodniejszych rygorów na obszarach, na których występuje on tylko u dzików. Przypomnieć należy, że obrót świniami jest pod całkowitą kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej i nie może się odbywać bez świadectw zdrowia wydawanych w różnych trybach. Tymczasem przemieszczanie się dzików nie podlega ludzkiej kontroli. Dlaczego zatem rygory w strefie niebieskiej miałyby być większe niż w strefie czerwonej?
Należy zauważyć, że w strefie niebieskiej rolnicy, w których gospodarstwie nie wystąpiło ognisko ponoszą znaczne straty, początkowo z powodu braku możliwości zbytu żywca, ponieważ zakazane jest przemieszczanie zwierząt, a następnie wskutek obowiązku sprzedaży świń tylko do wyznaczonych ubojni. Na obszarze niebieskim w województwie warmińsko-mazurskim jedynie 2 ubojnie zgłosiły akces do zakupu i uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia. Powoduje to monopolistyczne zachowania ze strony podmiotów skupowych tj. obniżenie ceny skupu świń do poziomu znacznie poniżej opłacalności produkcji, pomimo tego, że surowiec jest pełnowartościowy. Rolnicy, którzy nadal prowadzą hodowlę świń w strefie niebieskiej nie mają wsparcia ze strony Państwa, ponieważ w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nadal nie ma ku temu podstaw. Tracą zatem wiele mimo, że to nie ich stado zachorowało na ASF i w żaden sposób nie przyczynili się do wyznaczenia strefy niebieskiej.
Zdaniem Zarządu niezwykle krzywdzącym i niezrozumiałym dla producentów świń jest również fakt, że strefa niebieska obecnie utrzymywana jest przez ponad rok i dłużej po wystąpieniu ogniska i nie jest „zdejmowana” automatycznie po upływie 12 miesięcznego okresu karencji, choć w 2018 roku była ona zdejmowana po okresie 3 miesięcznym. Jest zdejmowana dopiero na wniosek państwa członkowskiego, uznaniowo i w bardzo opieszały sposób. Komisja nie spieszy się ze swoją decyzją, co powoduje nie tylko dalsze straty producentów świń, ale też pogorszenie nastrojów społecznych tej grupy zawodowej.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wnioskuje o wystąpienie do Komisji Europejskiej o wyżej opisaną zmianę przepisów, tak aby umożliwić producentom świń, w których gospodarstwach nie wystąpiło ognisko, a znajdują się na terenie strefy niebieskiej, dalszą produkcję wieprzowiny bez zbędnych i krzywdzących ograniczeń.
Pismo skierowano do wiadomości:
Janusza Wojciechowskiego – Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela – Posła do Parlamentu Europejskiego, Roberta Telusa – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, Posłów i Senatorów z województwa warmińsko-mazurskiego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, COPA-COGECA.

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *