IV Walne Zgromadzenie Warmńsko- Mazurskiej Izby Rolniczej

 

<< powrót

 

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje IV Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 18 września 2020 roku w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
w Olsztynie, ul. Towarowa 1 , o godz. 10.00.

Proponowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad (godz. 1000).
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 5. Wybór komisji wniosków (głosowanie jawne).
 6. Uchwalenie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z III Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
 9. Powszechny spis rolny – Przedstawiciel Urzędu Statystycznego
 10.   Informacja z bieżącej pracy Zarządu Izby.
 11. Przyjęcie wniosków.
 12. Zakończenie obrad III Walnego Zgromadzenia W-MIR.

R.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *