Rolniku, masz odpady rolnicze (folia, siatka, sznurek itp.)? Zgłoś się do swojego urzędu gminy!

 

<< powrót

 

 

Rolniku, masz odpady rolnicze (folia, siatka, sznurek itp.)? Zgłoś się do swojego urzędu gminy!

9 września ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski w okresie 9 września – 20 grudnia 2019 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki albo przesłać o NFOŚiGW drogą pocztową lub kurierem.

Dotację w wysokości 500 zł/t gminy mogą uzyskać na przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rolnicy, którzy chcą oddać folie i odpady porolnicze powinni domagać się wskazania przez gminę miejsca, w którym mogą składać odpady. Gmina natomiast powinna jak najszybciej złożyć w NFOŚiGW wniosek o środki na ich utylizację.

Szczegóły: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *