I Walne Zgromadzenie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej

 

<< powrót

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej V kadencji zwołuje
I Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się
w dniu 3 września 2019 r., o godz. 1100 w sali konferencyjnej w siedzibie biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie.

Proponowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 3. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji wniosków.
 6. Uchwalenie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 8. Informacja o przebiegu wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
 9. Wybór Zarządu (głosowanie tajne) i podjęcie uchwał w sprawie wyboru:

– Prezesa

– Wiceprezesa

– Członków Zarządu

 1. Wybór Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne) i podjęcie uchwał w sprawie wyboru:

–  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

–  Członków Komisji Rewizyjnej

 1. Wybór Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych (głosowanie tajne) i podjęcie uchwały w sprawie wyboru.
 2. Wybór Komisji Budżetowej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla rolnika poszkodowanego w wyniku nagłego zdarzenia atmosferycznego.
 4. Przyjęcie wniosków.
 5. Zakończenie obrad.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *