WAŻNE! ZGROMADZENIE 10 STYCZNIA ODWOŁANE

 

<< powrót

 

Uwaga! Zgromadzenie izb rolniczych zaplanowane na dzień 10 stycznia z uwagi na szybką reakcję premiera Morawieckiego oraz dzisiejsze rozmowy w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi zostało ODWOŁANE!

W związku z podjęciem przez Rząd RP rozmów dotyczących Petycji Wojewódzkich Izb Rolniczych, która miała być wręczona Prezesowi Rady Ministrów podczas zgromadzenia Wojewódzkich Izb Rolniczych pod hasłem „W obronie interesów rolników” zaplanowanego na dzień 10 stycznia 2019 r. w Warszawie, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych informuje, że podjął decyzję o odwołaniu zgromadzenia.

Treść petycji samorządu rolniczego
W związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na łata 2020-2027 izby rolnicze wnoszą o realizację następujących postulatów:
1. Domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań na forum europejskim celem wyrównania dopłat obszarowych w Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się dalsze
funkcjonowanie rolnictwa dwóch prędkości. Obecna sytuacja obniża naszą konkurencyjność i powoduje stale zmniejszające się dochody polskich rolników.
Domagamy się również, aby wsparcie dla II filaru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
pozostało co najmniej na poziomie z lat 2014-2020, co pozwoli na dalsze inwestowanie w rozwój gospodarstw rolniczych i infrastruktury wiejskiej.
2. Tragiczna sytuacja hodowców a zwłaszcza trzody chlewnej doprowadza do bankructwa wielu gospodarstw rolniczych i wyłączenia całej branży z gospodarki narodowej, w związku z tym należy podjąć wszelkie możliwe działania skutkujące natychmiastowym
wzrostem cen w skupie (uregulowanie tuczu nakładczego, dopłaty do loch, kontrola jakości importowanego mięsa). Z uwagi na rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń
na inne kraje Unii Europejskiej należy doprowadzić do znacznego zwiększenia środków europejskich na jego zwalczanie.
3. Żądamy wywarcia skutecznego nacisku na Polski Związek Łowiecki zmierzającego do depopulacji dzików i jeleniowatych celem zmniejszenia szkód łowieckich i ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz wypłaty wszelkich zobowiązań kół łowieckich wobec rolników do 15 lutego 2019 r. Domagamy się nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.
4. Żądamy większych środków na finansowanie infrastruktury, oświaty i służby zdrowia na obszarach wiejskich.
5. Domagamy się większego wpływu izb rolniczych na rozdysponowanie ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
6. Domagamy się opracowania realnego, jednolitego systemu wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego, który będzie odzwierciedlał realną sytuację dochodową wsi. Obecny wysoki wskaźnik dochodu odbiera możliwość uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, stypendium socjalnego dla studentów, świadczenia z programu 500+ czy bezpłatnych obiadów na stołówce szkolnej dla rodzin osiągających w rzeczywistości dochody znacznie poniżej tego wskaźnika.
7. Domagamy się większej pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych.
8. Domagamy się przyjęcia rozwiązań prawnych chroniących produkcję rolniczą i zapewniających dalszy jej rozwój na obszarach wiejskich.
9. Domagamy się szybszego tempa rozwiązań mających na celu utworzenie holdingu spożywczego przy współudziale rolników.
10. Domagamy się uwzględnienia postulatów izb rolniczych w sprawie OSN.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *