Komunikat – Ochrona Danych Osobowych.

 

<< powrót

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43a,10-410 Olsztyn.

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@wmirol.org.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: (89)5340567 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej jest wykonywanie zadań ustawowych.

4. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

6. W Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *