X Walne Zgromadzenie W-MIR

 

<< powrót

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje X Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2018 roku o godz. 10.30 w Hotelu Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki.

Proponowany jest następujący porządek obrad:

I dzień obrad –11 czerwca  2018 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 3. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji wniosków.
 6.  Uchwalenie porządku obrad.
 7.  Przyjęcie protokołu z obrad IX Walnego Zgromadzenia W-MIR
 8.  Sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.- podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu za 2017 r
 9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej- podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017
 10.  Wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu
  za 2017 r. -podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu W-MIR za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny
 12.  Wystąpienia zaproszonych gości i dyskusja
 13. Zakończenie I dnia obrad.

II dzień obrad  – 12 czerwca  2018 r.

 1. Otwarcie II dnia obrad (godz. 930).
 2. Informacja z bieżącej pracy Zarządu Izby.
 3. Informacja z bieżącej pracy Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 4. Przyjęcie wniosków.
 5. .Zakończenie obrad  X Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *