Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej

 

<< powrót

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w ramach prac przygotowawczych Komisji Europejskiej do ustanowienia nowych wieloletnich ram finansowych (MFF), służby Komisji opublikowały ostatnio szereg konsultacji publicznych, których celem jest zebranie opinii na temat tego, w jaki sposób przyszły budżet UE powinien wspierać różne dziedziny polityki wspólnotowej. Zarząd KRIR uznaje za konieczne udzielenie odpowiedzi na te konsultacje, które bezpośrednio dotyczą naszego sektora oraz szerszej debaty politycznej:

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności;
Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku;
Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie infrastruktury strategicznej;
Wykonanie programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 – Twój głos.

Kwestionariusze dostępne są na stronie internetowej Komisji: (https://ec.europa.eu/info/consultations_pl). Znajdą je Państwo także w załącznikach do niniejszego maila (w formacie pdf i doc).

Wspomniane konsultacje publiczne dostępne są do dnia 8 marca 2018 r. (wykonanie PROW do 20 kwietnia 2018 r.).

Zachęcamy do przeanalizowania kwestionariusza i udziału w konsultacjach.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *