Rada Powiatowa W-MIR w Nidzicy rozmawiała o sprawach ważnych dla rolników

 

<< powrót

 

W dniu 12 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nidzica odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu nidzickiego zwołane przez Przewodniczącego Rady Piotra Miecznikowskiego.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządów gminnych, starostwa powiatowego, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa powiatu.

Podczas posiedzenia zebrani dyskutowali nad sprawami bieżącymi dotyczącymi rolnictwa. Pracownik PZDR w Nidzicy Artur Jankowski omówił działanie PROW 2014-2020 w zakresie inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000.

Kierownik ARiMR Grzegorz Mróz omówił przebieg realizacji płatności obszarowych w roku 2016 i przedstawił stawki płatności, które będą obowiązywały w roku bieżącym i są nieznacznie wyższe niż w roku ubiegłym. Wypłata zaliczek w wysokości 70 % rozpocznie się 16 października.

Koordynator Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Jan Nawrocki powiedział o nowo powołanej instytucji tj. Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i udzielił informacji, iż na szczeblu powiatu i działalności rejonowej KOWR nie będzie żadnych zmian w sposobie działania tej instytucji, która od 1 września zastąpiła istniejącą od początku lat dziewięćdziesiątych Agencję Nieruchomości Rolnych. Większe zmiany dotyczą tylko Oddziałów Regionalnych KOWR, które przejęły zadania dotychczasowej Agencji Rynku Rolnego.

Podczas posiedzenia dyskutowano również nad problemem dotyczącym przyzagrodowego utrzymywania drobiu w związku z możliwością ponownego zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków. Na chwilę obecną takiego zagrożenia nie ma, ale może się w każdej chwili pojawić, rolnicy powinni bardziej dokładnie zabezpieczać drób na wolnych wybiegach i karmić w budynkach inwentarskich – mówiła Mariola Wytrążek z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Nidzicy.

Kierownik PT KRUS w Nidzicy Joanna Szczepkowska przypomnieli rolnikom, iż wraz z końcem roku 2017 przestaje obowiązywać prawo przyznające rolnikom wcześniejsze emerytury rolnicze, które w tej chwili może otrzymać mężczyzna w wieku lat 60 i kobieta w wieku lat 55 pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez minimum 30 lat. Omówiono również wypadki w rolnictwie i działalność szkoleniowa KRUS w tym zakresie.

Ważnym punktem porządku posiedzenia było omówienie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca bieżącego roku, który nakłada na samorząd rolniczy obowiązek opiniowania zajętego przez komornika majątku rolnika. Zgodnie z tym rozporządzeniem Izba Rolnicza będzie wskazywała w swojej opinii co jest niezbędne rolnikowi do prowadzenia dalszej działalności rolniczej. W chwili obecnej samorząd rolniczy wydał już takich opinii 13 w naszym województwie i mogą one okazać się niezwykle pomocne rolnikom w utrzymaniu ciągłości produkcji – mówił o tym pracownik biura Izby Rolniczej Michał Kawiecki.

Michał Kawiecki – OT Biura W-MIR w Szczytnie

 

 


3 odpowiedzi na “Rada Powiatowa W-MIR w Nidzicy rozmawiała o sprawach ważnych dla rolników”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *